Použitie členov a/an, the

matiaskova

 


Neurčitý člen a/an používame, keď o niečom hovoríme prvýkrát a naopak určitý člen the používame, keď o niečom hovoríme znova:


I bought a CD player and a TV yesterday. The CD player was cheap, but the TV was expensive.


I have a dog and a cat. The dog is black and the cat is white.Určitý člen the používame:

- keď je niečo len jedno

the sun, the queen, the earth


len "jedno" sa nemyslí len jedno na svete, ale aj jedno konkrétne a obaja, hovoriaci aj počúvajúci, vedia, o ktoré sa jedná:


May I turn on the radio?

Peter is in the bathroom.

I am going to clean the car tomorrow.

I must go to the post office.

(vo všetkých príkladoch vieme, o ktorú konkrétnu vec sa jedná)


 

- s hudobnými nástrojmi

He plays the guitar very well.

Can you play the piano?


 

 

Neurčitý člen a/an tiež používame:

- s povolaniami

He is a teacher.

She is a doctor.

I am an artist.


 

- s číslovkami hundred, thousand, million

a million people, a thousand days


 

- pri opise ľudí a vecí

They have a nice car.

She is a very nice girl.Členy v jednotnom a množnom čísle, s počítateľnými a nepočítateľnými podstatnými menami:

Neurčitý člen a/an používame len s počítateľným podstatnými menami v jednotnom čísle. Nesmieme ich používať s nepočítateľnými podstatnými menami alebo v množnom čísle.


She is reading a letter.

This is an interesting place.


Určitý člen the môžeme používať aj s počítateľnými aj nepočítateľnými podstatnými menami, aj v jednotnom aj v množnom čísle.


the book the books

The water is in the fridge.


Pokiaľ však hovoríme o veciach vo všeobecnosti tak nepoužívame žiadny člen:

I like flowers.

I think education is very important.


Žiadne členy takisto nepoužívame pred názvami krajín, miest, ulíc, staníc, letísk a pod.

I live in London.

She comes from England.


Výnimku tvoria the USA, the United Kingdom

 Zopakujte si:
1. Kedy používame určitý člen the?
2. Kedy používame neurčitý člen a/an?
3. Kedy nepoužívame žiadny z členov?

Použitá literatúra:
Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006
Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson: Oxford Grammar Practice basic, Oxford Univesity Press, 2008

Zdroje obrazkov:
Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006