Arménsko

Rozloha: 29 743 km²

Počet obyvateľov: 2, 969 mil.

Hustota zaľudnenia: 99, 8 obyv. / km²

Hlavné mesto: Jerevan, 1 100 000 obyv.

Štátne zriadenie: republika

Najvyšší bod: Aragac, 4 090 m

Prírodné zdroje: zlato, meď, molybdén, zinok, bauxit

Rasové a národnostné zloženie (%): Arménci 97,9, Kurdi, Rusi a i.

Priemerná dĺžka života: muži 70 rokov, ženy 76 rokov

Mena: dram

Nezamestnanosť: 7, 1 %

HDP na 1 obyvateľa: 5 800 USD

 

Arménsko je zakaukazská krajina, ktorá dopláca na svoju izolovanú polohu. Leží v mimoriadne zložitej geopolitickej oblasti na mieste, kde sa stretáva moslimská a kresťanská civilizácia.  Rozvoju neprispievajú konflikty so susedným Azerbajdžanom., ani zlé vzťahy s Tureckom zaťažené historickými udalosťami. Krajina je prevažne hornatá s nedostatkom poľnohospodárskej pôdy a energetických surovín. Zemetrasenie v roku 1988 zničilo mnoho dopravných trás, poškodilo priemyselné závody a sídla. Blokáda plynovodu so stany Azerbajdžanu v dôsledku konfliktu o Náhorný Karabach spôsobila energetickú krízu. Mnoho Arméncov sa dočasne alebo natrvalo sťahuje za prácou do zahraničia. Poľnohospodársky potenciál je kvôli zložitému reliéfu limitovaný. Prevládajú pasienky, záhrady a vinohrady. Orná pôda sa využíva na pestovanie obilnín, zemiakov a tabaku. Arménsko je známe svojim subtropickým ovocím, orechmi, orieškami, mandľami, hrozienkami. V Arménsku ako v susednom Gruzínsku sa vyrába koňak. Kaukazské pastviny sú vhodné pre rozšírený chov dobytka, oviec a koní. Arménsko nedisponuje energetickými surovinami, preto využíva hlavne hydroenergetické možnosti. Neďaleko hlavného mesta Jerevan je postavená jadrová elektráreň, najväčšia hydroelektráreň je v oblasti jazera Sevan. Arménsky priemysel je zameraný na ťažké odvetia- hutníctvo, strojárstvo, chemický priemysel. Najsilnejším je hutníctvo farebných kovov. Ľahký sa zameriava na textilnú výrobu, obuvnícky priemysel a potravinárstvo.  V súčasnosti pribudli nové zahraničné investície do existujúcich výrob, ale aj do iných odvetí- elektrotechnika.