Archimeda
.
Formuloval Archimedov zákon. Vo svojom diele O plávajúcich telesách tiež skúmal stabilitu plávanie. Najmä sa venoval stabilite plávanie ponoreného paraboloidu, ktorý považoval za idealizáciou lodného trupu.

Archimedes behal úplne nahý syrakuskými ulicami a volal "Heuréka!"
Archimedov zákon Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované silou, ktorá sa rovná tiaži kvapaliny rovnakého objemu ako je ponorená časť telesa.
Archimedov zákon platí nielen pre kvapaliny, ale aj pre plyny
Historická poznámka
Zákon je pomenovaný podľa gréckeho matematika a fyzika Archimeda. K objavu sa viaže historka, podľa ktorej Archimedes prišiel na jeho podstatu pri kúpeli. Premýšľal, ako odhaliť podvodklenotníka, ktorý nahradil zlato v kráľovskej korune za iný menej ušľachtilý kov. Samotná myšlienka ho napadla pri pozorovaní hladiny vody vo vani, do ktorej sa ponoril. Objav ho vraj uviedol do takého tranzu, že pobehoval nahý po meste s výkrikmi "Heuréka" (Našiel som!).


Život

Bronzová socha Archimeda od Gerharda Thiemo (1972)
Archimedes sa narodil roku 287 pred nl v Sicílii
Archimedov skrutku
Veľmi dôležitým prvkom na lodi bol Archimedov skrutku, ktorého úlohou bolo odstraněníodpadní vody. Tvorila ho šikmo postavená rúrka so zabudovanou špirálou tesne uloženú na hriadeli. Voda bola v vreckách tvorených závity držaná gravitáciou a čerpanie bolo vykonávané otáčaním hriadeľa. Čerpadlá na princípe Archimedovho skrutky sa užíva dodnes. Jeho veľkou výhodou je jednoduchosť a spoľahlivosť i pri čerpaní silne znečistených kvapalín.