- islamská obl.
- Arabský pol. - nehostinné podm.
- J - obl. Jemena
Z - úzke Z územie Hidžáz - pohraničie, viedla tadiaľ obchodná cesta
- Mekka - -> na hidžaskej obchodnej karovanej ceste, stala sa hl. trhoviskom a strediskom arabských kmeňov - rod. Kurajšovcov
- rod. Kurajšovcov - mocná rod., veľký majetok, obhospodarovala posvätné miesto Arabov - jaskyňa Kaaba - uložený posvätný predmet - čierny kameň (dodnes je v Mekke, meteroid)
- Arabi - polyteisti
- jaskyňa Kaaba - náboženské centrum, korene zjednotenia Arabov, v tomto obd. ešte neboli zjednotení, bolo viacej vládnucich rodín, no obchod viedol k zjednoteniu
- 6. st. - obchodnú cestu napadli , prestala byť bezpečná => muselo prísť k zjednoteniu, aby sa znovu zabezpečila

- 3. tis. = tis. moslimov
- o arabských kmeňoch sa dozvedáme v 6. st.
- žili ešte v prvotnoposp. spol. - základ
- Beduíni (syn púšte) - kočovné kmene, ovce, kozy a ťavy

Mohamed (570 - 632)
- Kurajšovec
- vysoko velebený
- drobný kupec z Mekky
- vystupoval ako prvok jediného boha
- odsudzoval boháčov a úžerníkov ako najväčších hriešnikov
- jeho vplyv rýchle rástol medzi beduínmi a chudobou
- sám seba považoval za priameho pokračovateľa Abraháma, Mojžiša a Ježiša
- narodil sa v Kurajšovskej rod., sirota, vychovával ho strýko
- jedni uvádzajú, že bol nevzdelaný, druhí práve naopak
- 25 r. sa oženil so 40 r. vdovou a rozhodli sa vytv. z Mekky centrum obchodu
- väčšinu nocí trávil na Svätej hore a tam rozjímal, zjavil sa mu archanjel Gabriel, kt. mu povedal, že ej posol boží („Niet boha okrem boha a Mohamed je posol boží")
- Alah - islamský boh, pre človeka nepredstaviteľný („Som, kt. som")
- pri tomto rozjímaní na hore Hira dostal príkaz, aby novú vieru šíril aj za cenu životov, teda aj s mečom v ruke
- džihád - svätá vojna, prikazuje odstrániť tých, kt. nové náboženstvo nechcú prijať
- islam - kto ho prijme, musí sa absolútne podriadiť božej vôli
- moslim - odovzdá sa do božej vôle
- začal toto posolstvo v meste šíriť, no narazil na odpor kupcov, kt. sa obávali takéhoto zjednotenia, to došlo až tak ďaleko, že ->

622 - útek do Mediny
- = prorokove mesto
- musel sem utiecť z Mekky
- Arabi tento dátum považujú za zač. sv. letopočtu = hidžra

- v Medine si získal veľa stúpencov a r. 630 sa mohol vrátiť späť do Mekky a vyhlásiť vieru v jediného boha - Alaha
- r. 632 - zomiera