Apostrofa – apostrof

Rozdiel medzi apostrofou a  apostrofom je výrazný: apostrofa patrí medzi  štylistické a rečnícke figúry, apostrof je interpunkčné znamienko.

APOSTROFA:

Apostrofa patrí medzi štylistické a rečnícke figúry. Názov je dovodený z gréckeho slova apostrofe, čo  v preklade znamená odvracanie sa. Apostrofa je oslovenie neprítomnej osoby alebo neživého predmetu. Autor tak vyjadruje citový vzťah k tomu, čo oslovuje alebo koho oslovuje. Apostrofa sa veľmi často vyskytuje v ľudovej slovesnosti. Ak sa oslovuje neživý predmet, ide zároveň aj o persifikáciu. Pôvodne sa táto štylistická figúra začala využívať v dráme, neskoršie sa rozšírila aj v epických textoch a v lyrike.

R. Čižmárik v básni venovanej J. Kostrovi už v názve použil apostrofu tohto typu, pričom názov je zároveň prvým veršom textu:

Zostali po vás, majstre, zvláštne pamäti.

.....................................

Pozdravujem Vás hory, lesy, z tej duše pozdravujem vás. (P. O. Hviezdoslav – Hájnikova žena)

....................................

Ó, vy čierne hory! Ó, vy sivé skaly!

Čo ste mi milého von z dediny vzali

Von z dediny vzali na salaše panské,

Vráťte mi ho skoro, vy hole fatranské.                  (ľudová pieseň – Ó, vy čierne hory)

................................

Hoj, ty Štedrý večer...

Hoj, ty tajomný sviatok...

.......................................

„sviť, měsíčku, sviť,

ať mi šije nit.“                                                       (K. J. Erben – Vodník)

..............................................

Dík budiž vám, zlaté hvězdičky, dík za jeden ze všech darů.        (J. Neruda)

.................................................

vy hvězdy jasné, vy hvězdy ve výši

………………………………

Takhle budeš, noho, zdráva, perličkuje ji perlorodky tráva.

 

APOSTROF

Apostrof alebo odsuvník () je interpunkčné znamienko.

V slovenskom jazyku má apostrof 3 funkcie:

·      Ako znak vynechania hlásky v slove. Využíva sa to najmä v poézii: ktos‘ (ktosi), kdes‘ (kdesi), čos‘ (čosi), kedys‘ (kedysi),...

 

·      Ako znamienko skrátenia údajov o rokoch vyjadrených číslicami v názvoch rozličných podujatí, v blahoželaniach a pod. Apostrofom sa nahrádzajú prvé dve číslice z označenia tisícročia alebo storočia, napríklad BIB ’99 (Bienále ilustrácií Bratislava 1999),  INCHEBA ’99,  Pf ’89, Zlatá prilba ´90,...

  • Pri prepise z cudzích grafických systémov podľa písmen (pri transliterácii) namiesto písmen, za ktoré nemáme v našom písme ekvivalenty, napríklad pri prepise z azbuky do latinky na označenie tvrdého znaku ъ: съезд – s’jezd. Pri prepise čínskeho písma sa apostrofom označuje neurčitá samohláska: Jang-c’-ťiang. 

·       V cudzích vlastných menách, priezviskách, názvoch, citátových výrazoch: O’Sullivan, Guns N’RosesZopakujte si:
1. Charakterizujte apostrofu.
2. Akú úlohu má apostrofa v literatúre a v poézii.
3. Kde sa využíva apostrof?


Použitá literatúra:
 CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 2. vyd. 2002. Enigma. Nitra. ISBN 80-85471-95-7
HINCOVÁ, K., HÚSKOVÁ, A.: Slovenský jazyk pre 1. - 4. ročník stredných škôl. 1. vyd. 2008. SPN. Bratislava. ISBN 978-80-10-01557-3
TESTY 2007 – SLOVENSKÝ JAZYK. 1. vyd. 2006. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-39-5
ŠIMURKA, J.: Slovenčina do vrecka. 1. vyd. 2005. Enigma. Nitra. ISBN 80-89132-22-7
ZBIERKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA. 3. vyd. 1993. Didaktis Bratislava. ISBN 80-85456-27-3
Súkromné materiály autorky