Vypracovala: Mgr. Halušková

 


 

Literárny druh: dráma

Literárny žáner: divadelná hra

Kompozícia: dráma v štyroch dejstvách

Postavy: Ranevská, Gajev –symbolizujú pasívny odchádzajúci svet feudálnej aristokracie

Lopachin – symbolizuje aktívny nástup činorodého meštianstva

Trofimov, Aňa – symbolizujú hmlisté vízie šťastnej budúcnosti

 

Aristokratka Ljubov Andrejevna Ranevská prichádza na svoje vidiecke sídlo v Rusku z Paríža, kam pred rokmi odcestovala po smrti mladšieho syna Grišu s dcérou Aňou. Usadlosť, na ktorej hospodári Ranevskej nevlastná dcéra Varja, je bez prostriedkov. Ako možnosť záchrany sa javí predaj pozemkov na stavbu letných bytov, čo odporúča Varjin nápadník, kupec Lopachin, ktorý pochádza z nevoľníckej rodiny. Jeho rodina predtým žila na panstve. Predajom pozemkov by však bol zlikvidovaný višňový sad, čo pre Ranevskú a jej brata Gajeva neprijateľné. Rodina nezoženie prostriedky a dražbe získa sídlo Lopachin. Ten, vedený vidinou zisku z predaja pozemkov, dáva príkaz na vyrúbanie višňového sadu. Pre Ranevskú a Gajeva to znamená nostalgické rozlúčenie sa s minulosťou. Varja sa s Lopachinom rozišla. Ranevská sa vracia do Paríža. V dome, z ktorého všetci odchádzajú a ktorý má byť zdemolovaný, zostáva starý chorý sluha Firs ako symbol zániku starého sveta. Jedine Aňa a jej nápadník, študent Peťa Trofimov, bývalý Grišov domáci učiteľ, veria tomu, že Lopachin bude pánom majetku iba dočasne.

Lyrická dráma je preniknutá symbolikou postáv, vzťahov a prostredia. Rodinné, ľúbostné a stavovské vzťahy symbolizujú koniec patriarchálnych pomerov a nové sociálne vzťahy, višňový sad je symbolom rodovej tradície a spojenia s pôdou.

Žánrovo autor využíva tragikomické prvky, pracuje s grotesknou parabolou a parodickým opakovaním niektorých motívov.