- Fyzikálne vlastnosti: ohybný, možno rýpať medeným klincom (má tvrdosť 2), hustota 4,5 - 4,7 g / cm ³, dokonale štiepny podľa plochy, lom lasturnatý. Topí pri 548 ° C.
- Chemické vlastnosti: rozpustný v HNO3 av horúcej HCl, v KOH čierna.
- Optické vlastnosti: farba: olovená, oceľovo šedá, agregáty až čierne, s odtieňom do modrozelenej. Na povrchu často tmavo modré sfarbenie. Vryp olovnaté sivý. Transparentnosť: nepriehľadné, kovovo lesklý (zvlášť na štiepnych plochách).
- Vzniká na nízkoteplotných až středněteplotních hydrotermálnych ložiskách často spoločne s ďalšími minerálmi ako Galenit, baryt, pyrit, sfaleritu, kalcit, či zlato. Výnimkou ale nie sú ani metasomatická ložiská uložené vo vápencoch.
- Tvoria najčastejšie stébelnaté až paprsčité agregáty, ktoré sú často vertikálne ryhované. Len v minimálnej počte prípadov sa vyskytuje celistvý alebo zrnitý. Najväčší (až 60 cm dlhé a 5 cm široké) a najkrajšie kryštály boli nájdené v Japonsku. Ťaží sa v baniach, či lomoch ako dôležitá ruda.
- Najdôležitejšie ruda pre získavanie antimónu, ale často sa ťaží aj pre svoj vysoký podiel zlata. Prvok je potom využívaný na výrobu mnohých zliatin, pre legovanie ocelí, ktoré sú odolné proti korózii, impregnáciu látok, na výrobu keramiky, či v barvířství. Je súčasťou elektrolitu v  autobateriách, na výrobu polovodičov., V medicíne, pyrotechnike atď V  staroveku bol po rozdrvení na jemný prášok používaný ako líčidlo na oči.
- Najväčším svetovým producentom anitmonitu je v dnešnom svete Čína.