Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

Literárny druh: lyrika/epika

Literárny žáner: lyricko-epická báseň

Literárna forma: básnická

Hlavné postavy:

Martin Hudcovie – hrdý, sebavedomý, spravodlivý, čestný, švárny, verný kráľovi

Elena skromná, smelá, veselá, verná

Kráľ Matiáš (Matej Korvín) – múdry, vľúdny, spravodlivý

 

Hlavná myšlienka: Príbeh Martina a Eleny, v ktorom autor stelesnil ideálne črty slovenského ľudu. Presvedčenie o jeho schopnostiach a viera v jeho lepšiu budúcnosť.

 

Dej: 5 spevov

 

I. spev: MARTIN: Keď sa Martin prechádzal Poľanou, uvidel bežať zajaca, ktorého prenasledoval sokol. Martin sokola zabil. Keďže bol unavený sadol si na skalu a hral na fujaru. Neskôr zaspal v spoľahnutí na psa Belka. Snívalo sa mu, že čoskoro pôjde na vojnu. Zobudil sa na štekot Belka a išiel ďalej Poľanou. Uvidel dievčatá aj jeho milú Elenu, ktorú zavolal do tanca.

 

II. spev: DRUŽINA: Odkiaľsi od doliny začul ťahavú pieseň gájd. Martin dlho nerozmýšľal a o chvíľu už sedel pri ohni medzi valachmi. Robili si chutnú večeru a pred ňou, ako to bolo zvykom, si spoločne zatancovali. Po večeri sa dozvedel, že sokol, ktorého zabil, patril samotnému kráľovi. Rozhodol sa, že to kráľovi povie sám. No Elene spať nedá, prečo Martin večer neprišiel, preto sa vybrala za ním, hľadať ho. V hore sa stretla so zbojníkmi, ktorí ju vzali so sebou. Darmo plakala a kričala. Nariekala celou cestou, kým nezbadala mohutnú postavu jej Martina. Len otočil valaškou a už jeden zbojník ležal mŕtvy.

 

III. spev: SLATINSKÝ JARMOK:  V treťom speve sa kráľ Matej rozhodne ísť do Slatiny, chcel vidieť, ako žije ľud a ako sa zabáva. Aj Elena uvidela kráľa.  Martin sa najprv pustil na Zvolenský zámok, kde ho drábi skoro poviazali, nakoniec sa od kamaráta dozvedel, že kráľ je v Slatine. Martin ho vyhľadal. Kráľ sa od neho dozvedel, prečo zabil sokola. Martin sa tiež priznal, že oslobodil Elenu z rúk zbojníkov a v bitke zranil jedného obávaného zbojníka. Martin dostal od kráľa koňa a kantár.

 

IV. spev: VOHĽADY: Bol krásny letný večer. Elena čakala s hotovým pierkom svojho Martina. Uvidela, že niekto ide, no nebol to Martin. Bol to kráľ. Začal sa Elene zaliečať, ale ona odolala jeho zvádzaniu. Keď mu zahrala na drumglencoch, kráľ ju obdaril zlatým prsteňom. Do Detvy chodil každú nedeľu za Elenou, ale ona ostala aj naďalej verná svojmu Martinovi, s ktorým sa vzali.

 

V. spev: LAPAČKA:  Poslovia Matiášovho Čierneho pluku prišli pre zverbovancov. Martin sa má hneď poberať na zámok. Užialenú matku utešovali, že bude mať zo syna švárneho vojaka. Na zámku ho prijal kráľ Matej a oznámil mu, že bude loviť iných sokolov - vrahov v jeho Čiernom pluku. Martin prisahal vernosť svojmu kráľovi a požiadal, aby si mohol ponechať Elenu, valašku, kroj, vrkoče a fujaru.
V poslednej slohe sa autor lúči s Martinom.