Bol naj citovejším štúrovským básnikom. Narodil sa v Krupine v chudobnej mnohodetnej rodine a na štúdiá si musel pri vyrábať. Vyučoval v rodine Pišlovej v B. Štiavnici a zaľúbil sa do ich dcéry Márie. Táto láska sa nenaplnila, no bola podnetom pre vznik lyricko-reŕlexívnej (úvahovej) skladby Marína. Štúrovci ju neprijali s nadšením, lebo doba si vyžadovala revolučnú a vlasteneckú poéziu. V tejto skladbe spája autor lásku k žene s láskou k vlasti, "vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne, Marínu drahú v peknej otčine a obe v jednom objímať." Keď sa dozvedá, že Marína sa na nátlak matky vydala, mení sa postava Maríny na vidinu. V jeho veršoch sa objavuje víla, ktorá ho láka na druhý svet. Autor pomýšľa na smrť, no zavčasu sa spamätá a nájde si nový zmysel života v práci pre vlasť. Víle odpovedá: "Víla, ty zostaň tam v svojom nebi, mňa ešte ľudské-viažu potreby a vlasť moja je na zemi." V závere spomína na prežitú lásku, ktorá nezomrie, je večná, pretože "diamant v hrude nezhnije."

Detvan - lyr.-ep. skladba; v postavách Martina a Eleny ospieval slov.ľud a prírodu; má 5 spevov:

1.    Martin - je oslavou podpolianskej prírody, spätosti človeka s ňou; zoznamujeme sa s Mar­tinom Hudcovie, ktorý zabije sokola v nerovnom súboji so zajacom

2.    Družina - s Martinom sa stretávame v kruhu valachov na salaši; dozvedá sa, že sokol patril kráľovi; vyslobodí z rúk zbojníkov Elenu, pričom jedného zabije. Tu nájdeme aj úvahy o ľu­dovom umení a o slávnej budúcnosti Slovákov.

3.    Slatinsky jarmok - Martin sa tu stretáva s kráľom Matiášom (Matej Korvín), prizná sa mu otvorene, že zabil sokola i zbojníka a kráľ ho odmení - dá mu koňa i kantár. Páči sa mu jeho odvaha, otvorenosť, statočnosť i hrdosť. Chce ho získať do svojho Čierneho pluku.

4.    Vohľady - preoblečený kráľ chce preveriť vernosť Eleny, ponúka jej prsteň, ale tá ho odmieta a zostáva verná Martinovi; je ideálom slovenskej ženy

5.    Lapačka - verbovanie chlapcov do armády. Martin sa dá zverbovať pod podmienkou, že si nechá kroj, fujaru, valašku a vrkoče, znaky svojej národnej príslušnosti

Hlavné postavy sú obrazom mravnej sily ľudu a zárukou národnej budúcnosti. Báseň obsahuje úvahy o ľude. Autor vie i o jeho negatívnych stránkach, ale idealizuje ho a verí v jeho skvelú budúcnosť. Na obranu slovenského národa napísal báseň Nehaňte ľud môj.