Nahí a mŕtvi - americký vojnový román

 

Autor počas 2. svetovej vojny slúžil v Tichomorí, kde zažil na vlastnej koži nálety, bombardovanie, ťažké pochody. Vychádzajúc z osobných zážitkov napísal román o vojne, v ktorom poukázal na jej krutosť, nezmyselnosť a absurdnosť. Patrí medzi najvýznamnejšie diela americkej literatúry.

 

Dejové pásmo románu je rozdelené do štyroch častí: Vlna, Hlina a tvar, Rastlina a prízrak, Brázda. Román je zároveň poprekladaný retrospektívnymi pasážami, ktoré uvádzajú na scénu jednotlivé postavy románu, ktoré sú len v retrospektívnych pasážach vykreslené ako jednotlivci - osobnosti. Vo vojnovej prítomnosti postavy už nemajú taký priestor a vytvárajú kolektívneho hrdinu. Časti textu sú upravené ako dramatický text chóru, kde určitú udalosť každá z postáv svojím prehovorom hodnotí a uzatvára, čo zosilňuje dynamiku deja.

 

 

Hlavné črty diela:

 

  • Dielo nesie prvky naturalizmu.

 

Naturalizmus – umelecký a literárny smer – zakladateľ Émile Zola – francúzsky autor. Názov naturalizmus je odvodený od slova naturalis (lat.) – prírodný. Naturalizmus zobrazuje človeka v jeho prirodzenosti, bez príkras a idealizácie, chápe ho ako súčasť prírody, ako tvora predurčeného pôsobením dedičnosti alebo vplyvom prostredia. Skutočnosť zobrazuje v celej jej nahote, surovo, fotograficky presne.

  • Všíma si negatívne stránky života, zobrazuje najnižšie spoločenské vrstvy (spodinu spoločnosti).

  • Román sa zaoberá mnohými psychologickými námetmi a chladnokrvne podáva realitu vojny.

  • Autor realisticky až naturalisticky popisuje vojenské scény a útrapy vojakov.

  • Román obsahuje autobiografické prvky – čatár Croft.

  • V románe vystupuje kolektívny hlavný hrdina – prieskumná čata.

  • Román upriamuje pozornosť na fašizmus najvyšších dôstojníkov, na deformáciu jednotlivca.

  • Nespisovný, vulgárny jazyk.

 

 

Idea diela:

Ideu románu najlepšie vystihuje samotný názov. Nahí sú preto, lebo sú nepriateľovi neustále na očiach, niet miesta kam sa možno skryť a sú mŕtvi, pretože umierajú každú minútu, umierajú rovnako ako ich ideály a nádeje.

 

 

Krátky obsah:

Dej sa odohráva na tichomorskom ostrove Anopopea. Začína sa vylodením na ostrove a kolektívnym hrdinom je prieskumný oddiel generála Crofta. Boje už prebiehajú istý čas a Američania pod velením generála Cummingsa z ostrova postupne vytláčajú Japoncov. Prieskumný oddiel zatiaľ vykonáva rôzne činnosti, ktoré ale nezodpovedajú jeho bojovému zaradeniu.

Jednotlivci sú popisovaní v retrospektívnych pasážach od svojho detstva, mladosti až do dospelého života. Čitateľ je oboznámený s ich najtajnejšími myšlienkami, túžbami, radosťami a strachmi. Nedokonalosť týchto postáv, ich zobrazenie bez ilúzií, neukazuje žiadneho vyslovene kladného hrdinu. Čitateľ potom má k postavám pochopenie a súcit, ale nie sympatie.

Vojaci z oddielu seržanta Crofta sú nakoniec vyslaní na prieskumnú akciu do japonského zázemia a je k nim pridelený poručík Hearn, ktorý doteraz slúžil na štábe, napriek tomu, že chcel byť priradený k bojovej jednotke. Vojaci sa veľmi pomaly predierajú všadeprítomnou džungľou, stretávajú Japoncov, počas prestrelky je jeden z vojakov zranený a časť vojakov ho odnáša do bezpečia. Zvyšok jednotky pokračuje v prieskume, počas ktorého je zastrelený poručík Hearn, pretože seržant Croft vedome viedol jednotku na miesta, kde boli Japonci. Počas akcie strácajú raneného a ďalší vojak sa zabije pri páde zo skaly.

Fyzicky a morálne oslabení vojaci po útoku sršňov už nie sú schopní akciu dokončiť a vracajú sa na základňu, kde zistia, že boje na ostrove sa už dávno skončili. Celá ich akcia bola zbytočná.

 

 

Hlavné myšlienky diela:

Roztrieštená kompozícia románu odráža zmätok sveta a vojny. N. Mailer pesimistickým spôsobom zobrazil vzťahy medzi vojakmi, či už obyčajnými vojakmi alebo dôstojníkmi na ostrove. Tieto vzťahy odrážajú americkú spoločnosť vtedajšej doby, ako ju videl autor, so všetkými svojimi ideálmi i predsudkami. Kolektívneho hrdinu vytvárajú jednotlivci rôzneho sociálneho a etnického pôvodu, čo spôsobuje množstvo napätia, skrytých i otvorených konfliktov, čím je narušená predstava o americkom sne a americkej demokracii.

Román sa stal bestsellerom aj vďaka filmovému spracovaniu a patrí medzi najlepšie literárne diela o druhej svetovej vojne. Zopakujte si:
1. Uveďte hlavné znaky americkej literatúry po roku 1945.
2. Uveďte základné životopisné údaje N. Mailera.
3. Charakterizujte hlavných hrdinov diela Nahí a mŕtvi.
4. Uveďte hlavné myšlienky diela Nahí a mŕtvi.

Použitá literatúra:
IVANOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 1. vyd. 2000. Enigma. Nitra. ISBN 80-85471-39-6
KASÁČ, Z.: Svetová literatúra 20. storočia. 1. vyd. 1998. MPC Banská Bystrica. ISBN 80-8041-212-X
KONDEL, Ľ.: Opäť v učebných osnovách. 1. vyd. 1995. Enigma. Nitra. ISBN 80-85471-26-4
OBERT, V. a kol.: Literatúra pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl. 1. vyd. 2001. Poľana. Bratislava. ISBN 80-89002-33-1
SMIEŠKOVÁ, M.: Krok za krokom k maturite – Literatúra. 1. vyd. 2007. Fragment. Bratislava. ISBN 978-80-8089-065-0
http://www.metoo.sk/11908/norman-mailer-nahi-a-mrtvi-obsah-literarneho-diela
http://biografia.sk/norman-mailer/