Alois Rašín a menová reforma

Alois Rašín bol český ekonóm a politik, jeden z odsúdených v procese s Omladinou, účastník 1. odboja, prvý československý minister financií a funkcionár Československej národnej demokracie.

Alois Rašín

Životopis:

·       18. október 1867, Nechanice – 18. február 1923, Praha.

·      Jeho otec bol pekár a roľník.

·      Študoval na gymnáziu v Novom Bydžove, Broumove a v Hradci Králové.

·      Maturitu zložil v roku 1886 a po nej začal študovať v Prahe na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej, odtiaľ však zo zdravotných dôvodov prestúpil na Právnickú fakultu Univerzity Karlovej. Svoje štúdiá úspešne ukončil v roku 1891.

·      Už počas štúdií sa začal zaujímať o spoločenské a politické dianie.

·      Už v čase svojich vysokoškolských štúdií sa začal politicky angažovať.

·      Táto angažovanosť mu vyniesla stratu titulu a dva roky väzenia, ku ktorému bol 14. februára 1894 odsúdený v procese s takzvanou Omladinou. Neskôr sa stal členom strany Mladočechov.

·      Neskôr kandidoval do ríšskej rady a vo voľbách uspel.

·      Po vypuknutí 1. svetovej vojny začal výrazne bojovať proti monarchii, stal sa členom Mafie.

·      V roku 1915 bol zatknutý a dostal sa do vojenského väzenia vo Viedni. Bol dokonca za zradu odsúdený na trest smrti. Poprava ale nebola vykonaná, lebo zomrel  cisár František Jozef I. a jeho nástupca Karol I. rozsudok smrti zmenil na doživotný trest.

·      V roku 1917 bolo po vyhlásení amnestie prepustený a vrátil sa do Prahy. Znovu sa zapojil do politickej a odbojovej činnosti.

·      Stál pri zrode 1. Československej republiky, pri vzniku Národného výboru.

·      Pôvodne sa mal stať ministrom vnútra, ale napokon prijal funkciu ministra financií.

·      Zameral sa na usporiadanie štátu po stránke hospodárskej a finančnej. Známa je najmä jeho menová reforma.

·      Bol jedným z najskromnejších ministrov.

·      Vytrvalo všetkých nabádal na prácu pre vlasť a striedmosť a sám v tom bol príkladom.

·      Patril k najskromnejším členom kabinetu, nenechal sa voziť vládnym autom a do práce na ministerstvo chodil v obnosených a opravovaných šatách a obuvi.

·      Hlavne pre komunistov stal stelesnením nekompromisnej finančnej a ekonomickej politiky mladého štátu a terčom pre krvavú pomstu.