Účinky, Príznaky užitia, DávkovanieĽuďom sa zdá, že alkohol v malých množstvách zvyšuje energiu a spôsobuje, že sa cítia čulejší a společenskejší. V skutočnosti je však jeho plyv na centrálný nervový systém tlmivý, nie stimulující. Predpokladá sa, že počiatočný stimulujúcí vplyv alkoholu vzniká tým, že inhibičné synapsie v mozgu sú tlmené trochu skôr, ako synapsie excitačné. Keďže neuróny v mozgu udržujú presnú rovnováhu mezi exitáciou a inhibíciou, vplyvom útlmu inhibičných synapsií vzniká pocit excitácie, alebo stimulácie. Excitačné synapsie sú však tiež o chvíľu stlmené, ich stimulačný účinok sa stráca a nastáva ospalosť a spomalenie senzorických a motorických funkcií.Akonáhle alkohol príde do krvi, nedajú sa jeho účinky zmeniť žiadnou potravinou, či nápojom. Iba ovocný cukor môže niekdey skrátiť dobu účinkovania, pretože urýchľuje jeho odbúravanie z krvi. Priemerný metabolizmus dospelého človeka odbúra cca 8.5g alkoholu za hodinu. To je asi tretina piva, alebo pol pohárika tvrdého alkoholu. Rýchlosť odbúravania sa výrazne líši prípad od prípadu. Závisí napríklad na pohlaví, hmotnosti, veľkosti žalúdka, frekvencii pitia... V nasledujúcej tabuľke sú zoradené účinky v závislosti na skonzumovanom množstve:Koncentrácia[promile] Efekt 0.5 Stredná intoxikácia, pocit tepla, sčervenanie kože, ovplyvnený odhad,zníženie zábran. 1 Väčšina pozná, že ste opitý. Ešte viac zhoršený odhad, miznú zábrany. Zhoršenie koncentrácie, ovládania a svalových reakcií, spomalenie reflexov. 1.5 Každý pozná, že ste opitý. Kolísavá chôdza a iné svalové diskoordinácie. Pletie sa jazyk, zdvojené videnie. Narušenie chápavosti a pamäti. 2.5 Na sračky. Znížená odozva na podnety, neschopnosť stáť. Zvracanie, nedostatok zdržanlivosti, spánok. 3.5 Kóma, bezvedomie. Minimálna odozva na podnety. Klesá teplota tela. Poruchy dychu. 5 Pravdepodobná smrť, ale trénovaný alkoholik môže prežiť aj viac. NebezpečieŤažké alebo dlhodobé pitie môže viesť (a aj vedie) k závažným zdravotným problémom. Vysoký krvný tlak, cievne mozgové príhody, gastroduodenálne vredy, rakovina ústnej dutiny, hrdla a žalúdka, cirhóza pečene a depresie sú len niekteré zo stavov, ktoré sú spojené s pravidelným požívaním nadmerných dávok alkoholu.