Šesť chemických prvkov I.A skupiny periodickej sústavy má spoločný názov alkatické kovy. Atómy všetkých alkatických kovov majú vo vonkajšej vrstve rovnaký počet elektrónov (1), preto patria do jednej skupiny periodickej sústavy.
Akjatické kovy sú striebrolesklé mäkké, dajú sa krájať nožom. Na vzduchu sa rýchlo pokrývajú vrstvičkou zlúčenín, najmä s kyslíkom. Preto sa chránia pred vzduchom, napr. uložením v petroleji.
Z alkatických kovov sú dôležité najmä lítium Li, sodík Na a draslík K. Kovové prvky chemici niekedy označujú spoločnou značkou M. Alkatické kovy majú malú hustotu a nízku teplotu topenia. Všetky alkatické kovy majú malé hodnoty elektronegativity. Atómy všetkých alkatických kovov preto ľahko vytvárajú katióny príslušného kovového prvku M+ tak, že odovzdávajú jeden elektrón z vonkajšej vrstvy.
S vodou reagujú všetky alkatické kovy, niektoré pritom vybuchujú. Vo všetkých s inými prvkami sú alkatické kovy tou zložkou, ktorá má menšiu hodnotu elektronegativity. Katión Li+, Na+ a K+ sú s príslušnými aniónmi v zlúčeninách viazané prevažne iónovou väzbou.
Sodík sa používa na výrobu sodíkových lámp, ktoré dávajú žlté svetlo. Kvapalný sodík a draslík tvoria chladiacu zmes v jadrových reaktoroch.
Hlavnými zdrojmi lítia pre človeka vo forme iónov Li+ sú minerálne vody a citrusové plody. Lítne soli liečia mnohé, najmä duševné choroby.
Sodné ióny K+ potrebuje človek na činnosť krvného obehu, tráviaceho a nervového systému. Zníženie spotreby chloridu sodného, teda iónov Na+ a zvýšenie spotreby iónov K+, ktoré obsahuje najmä ovocie a zelenia znižujú riziko viacerých chorôb.