Námeľové alkaloidy

 

Námeľ = produkt parazitickej huby kyjaničky purpurovej (lat. Claviceps purpurea).

 

Námeľové alkaloidy – použitie: znižujú krvný tlak, proti migrénam, zastavujú maternicové krvácanie a urýchľujú pôrod.


 

Medzi námeľové alkaloidy patrí napríklad (základ štruktúry tvorí kyselina lysergová):

 

Ergometrín

 

  • Z chemického hľadiska je to amid kyseliny lysergovej

 

 

Ergotamín

 

  • Použitie: liečenie migrén, pri poruche neurovegetatívneho systému

  • Z chemického hľadiska je to dihydrogenderivát kyseliny lysergovej

 

 

LSD

 

  • Z chemického hľadiska je to dietylamid kyseliny lysergovej

  • Droga spôsobujúca halucinácie a vidiny


 


Pyridínové alkaloidy