Tropánové alkaloidy

 

Do tejto skupiny alkaloidov patrí napríklad:

 

Kokaín

 

 • Výskyt: listy juhoafrického kra kokainovník obyčajný (lat. Erythroxylon coca)

 • Chemicky je to metylester benzoylovaného ekgonínu

 • Využitie: lokálne anestetikum

 

Štruktúra (C17H21NO4):

 

Zdroj: www.wikipedia.sk, http://sk.wikipedia.org/wiki/Koka%C3%ADn

 


Atropín

 

 • Výskyt: ľuľkovec zlomocný (lat. Atropa bella-donna), durman obyčajný (lat. Datura stramonium)

 • Použitie: medicína (rozširovanie zreníc), zmiernenie kŕčov hladkého svalstva, zmiernenie bolesti

 • Prudko jedovatá látka, pôsobí na oči, hladké svaly, na centrálnu nervovú sústavu

 

Štruktúra (C17H23NO3):

 

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Atrop%C3%ADn

 

 

Skopolamín

 

 • Podobná štruktúra ako atropín

 • Výskyt: rastlina skopolia kránska (lat. Scopornia scarniolica)

 • Účinky: útlm, ľahostajnosť


 

 

Chinolínové alkaloidy

 

Nachádzajú sa v kôre subtropických stromov – chinínovník. Ku chinolínovým alkaloidom patria napríklad:

 

Chinín

 

 • Vlastnosti: horká chuť, brzdí mnoho enzýmových procesov, pôsobí proti pôvodcom rôznych infekcií

 • Použitie: ako liečivo proti malárii, pridáva sa do nápojov

 

 

Chinidín

 

 • Pôsobenie podobné pôsobeniu chinínu

 • Použite: proti maláriiZopakujte si:
1. Charakterizujte atropín
2. Charakterizujte skopolamín.


Použitá literatúra:
Zmaturuj z chémie, kolektív autorov, Didaktis 2002, Brno ISBN 80-7358-030-6
Jozef Hudec, Jozef Tóth, Ján Jonáš, Alžbeta Hegedusová, Organická chémia, SPU v Nitre 2002, ISBN 80-7173-975-1


Zdroje obrazkov:
www.wikipedia.sk, http://sk.wikipedia.org/wiki/Koka%C3%ADn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Atrop%C3%ADn