Vypracovala: Mgr. Ivana Loduhová

 

 

Alkalické kovy sú prvky 1.A skupiny v periodickej tabuľke chemických prvkov zahŕňajúce lítium (Li), sodík (Na), draslík (K), rubídium (Rb), cézium (Cs) a francium (Fr).

 

Sú vysoko reaktívne a vo voľnej prírode sa nenachádzajú v základnej forme. Ich pomenovanie pochádza z toho, že s vodou reagujú za vzniku alkálií - zásad.

 

 Zdroj: http://chemickeprvky.euweb.cz/obrazky/alkalicke-kovy-plamen.jpg

 

 Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Flame_colour_in_alcalic_metals.png/180px-Flame_colour_in_alcalic_metals.png


 

Vlastnosti

Atómy alkalických kovov majú vo vonkajšej vrstve svojho obalu jeden elektrón, predposlednú vrstvu majú ako najbližší vzácny plyn. Jadro atómu púta valenčný elektrón veľmi slabo, preto pri styku s atómami iných prvkov ho atóm ľahko strháva a tvorí tak jednomocný katión: Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+. Preto sú alkalické kovy na začiatku elektrochemického radu napätia a ich stupeň elektronegativity je zo všetkých prvkov najmenší. Ľahko tvoria zlúčeniny s halogénmi.

 

 

 

Alkalické kovy sú mäkké ako vosk a dajú sa krájať nožom. Majú nízku teplotu topenia, ktorá klesá so stúpajúcim protónovým číslom. Sú to najľahšie kovy vôbec. So stúpajúcim protónovým číslom sa znižuje teplota topenia. Čím ďalej je valenčný elektrón od jadra, tým slabšie ho jadro púta. Keďže cézium najľahšie stráca valenčný elektrón, je najreaktívnejší z alkalických kovov a tvorí aj najsilnejšiu zásadu vôbec (hydroxid cézny CsOH).

 

 

Charakteristické vlastnosti

 

Pri prerezaní sú alkalické kovy striebrobiele, okrem cézia, ktoré je zlatožlté. Veľmi rýchlo sa pokrývajú vrstvičkou hydroxidu a uhličitanu, reagujú s vodnými parami a s oxidom uhličitým, ktoré sú v ovzduší.

 

2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2

2 NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O