Peter Andrejevič Griňov, syn Andreja Petroviča Griňova a Advoťji Vasielvnej, bol zapísaný do pluku ako seržant ešte „keď ho len matka pod srdcom nosila“. Od jeho narodenia nechodil do školy, ale v tej dobe ho vzdelávali osobní vychovávatelia. Keď dosiahol Griňov určený vek, 17 rokov, tak ako jeho otec bol vyslaný v minulosti, aj Griňov bol na príkaz otca vyslaný slúžiť do Belogorskej pevnosti, ktorá sa nachádzala blízko Orenburgu. Poslali s ním aj jeho vychovávateľa Saveľjiča.

Cesta bola spočiatku dobrá, ale neskôr ich zastihla veľká metelica, v ktorej sa nedalo orientovať. Zachránil ich pocestný žobrák, ktorý ich zavedie do hostinca. Griňov sa mu odmení svojím kožuchom. Na druhý deň vyrazia do pevnosti.

Veliteľom pevnosti je Ivan Kuzmič, ktorý žije so svojou ženou  Vasilisou Jegorovnou a s dcérou Máriou Ivanovnou. Griňov zdieľa izbu so Švabrinom, inteligentným, ale egoistickým vojakom, ktorý sa dostal do pevnosti kvôli zabitiu človeka, no aj napriek tomu stále vyvoláva súboje.

Griňov sa zamiluje do dcéry kapitána Kuzmiča, Márie. Jeho city chce vyjadriť aj umelecky, cez báseň, keď ju však dá prečítať Švabrinovi, dostáva sa s ním do sporu. Vtedy ešte nič netušiaci Griňov ide do bitky so Švabrinom. Švabrin ho poraní  a Griňov ostáva pár dní v bezvedomí. Švabrin je za svoj čin potrestaný. Keď sa Griňov prebúdza, zisťuje, že nie je v jeho izbe, ale  v dome kapitána, kde sa o neho stará Mária Ivanovna. Až vtedy sa dozvedá, že výsmechom z básne o láske k Márii, ktorú napísal Griňov, Švabrin zakrýval city, ktoré pretrvávali k Márii. Griňov sa dozvedá, že ju Švabrin požiadal pred pár mesiacmi o ruku ona však odmietla. Odvtedy sa títo dvaja muži stávajú úhlavnými nepriateľmi a snažia sa jeden druhému vyhýbať.

Griňov požiada Máriu Ivanovnu o ruku a vtedy zisťuje, že Mária k nemu prechováva tiež nejaké city, a tak posiela list otcovi o jeho požehnanie na sobáš s Máriou. Otec však Griňovove city nechápe a odmieta. Vzťah Márii a Griňova sa načas pozastaví.

Z väzenia sa dostane kozák Pugačov, ktorý rozpúta v krajine povstanie. So svojou bandou zničil už niekoľko pevností a pravdepodobne sa tomu nevyhne ani pevnosť Ivana Kuzmiča. Ani sa nenazdali a Pugačovské vojská zaútočili na pevnosť. Pugačov sa usadil pred dom veliteľa pevnosti. Pri tejto udalosti sú, Ivan Kuzmič aj s ďalšími vojakmi, ktorí odporovali Pugačovovi, obesení na šibenici. Neskôr je zabitá aj jeho žena Vasileja. Griňov unikol len tak tak spod šibenici, až keď prosil o jeho život Saveľjič a pri prechádzaní zrakom po Pugačovom vojsku zisťuje, že Švabrin sa pridal ku kozákom. Pugačov sa presúva ďalej do ďalších domov pevnosti a vtedy začne Griňov hľadať svoju milú. Povedia mu, že išla k popovej žene, kde Griňov rýchlo uháňa, pretože práve do toho domu sa Pugačov presunul. Griňov zisťuje, že Mária Ivanovna leží v posteli, pretože ochorelo dievča z toľkých výstrelov. Po vrátení sa k Saveľjičovi Griňov zisťuje, že hlavným dôvodom prečo bol prepustený, je jeho dobrota, ktorú preukázal žobrákovi, ktorý ich zaviedol do hostinca. Tým žobrákom bol práve sám veľký veliteľ kozákov, Pugačov.

Zdravotný stav Márii Ivanovny sa zhoršuje, ale aj napriek to mu musí Griňov odísť so svojím vychovávateľom do Orenburgu za generálom, oznámiť mu, že Pugačove vojská napádajú všetky pevnosti. Generál chce zabezpečiť všetky potrebné opatrenia. Griňov dostáva list od svojej milej, ktorá ho žiadna o pomoc, pretože si ju Švabrin chce zobrať za ženu, aj keď s tým ona nesúhlasí. Mária Ivanovna nemá šancu ujsť, pretože ju neprestajne stráži vojsko.

Griňov sa vydáva na cestu do pevnosti zachrániť svoju milú. Cestou ich zajímajú kozáci a privádzajú ich k Pugačovovi, ktorý ich však už pozná. Pri tomto stretnutí sa Pugačov s Griňovom zbližujú. Pugačov mu prepúšťa Máriu Ivanovnu, s ktorou odchádza preč z pevnosti.

Griňova však obviňujú z priateľstva s Pugačovom, a tak ho zajímajú do väzenia. Zavolajú ho aj na výsluch, ale vôbec mu to nepomáha a ostáva ďalej vo väzbe. Mária Ivanovna vyhľadá rodičov Griňova a načas u nich býva. Mária ivanovna chce oslobodiť svojho milého, a tak sa vydáva na cestu do Petrohradu za cárovnou orodovať za Griňova. Cárovna si vypočuje Máriu a prepúšťa Griňova.

Griňov a Mária spečatia svoju lásku a Pugačovské povstanie je potlačené smrťou ich vodcu, Pugačova.