Albert Einstein – notoricky známy vedec a fyzik, ktorého meno sa pomaly stáva frázou, objasnil svetu základné tajomstvá Vesmíru a zostavil najznámejšiu rovnicu na svete E = mc2.  Počas svojho života získal šesť štátnych príslušností, rád a dobre hral na husle a v roku 1902 spolu s Conradom Habichtom a Mauriceom Solovinom založil Akadémiu „Olympia“. Najväčší génius 20. storočia sa narodil dňa 14. marca 1879 o 11:30 v Ulme. Bol prvým synom Hermanna Einsteina a jeho ženy Pauliny Einsteinovej (za slobodna Kochovej). Keď mal Albert deväť rokov nastúpil na Peterskú školu. Nepáčilo sa mu tam, tak o pár rokov prestúpil na gymnázium Luitpold, no ani tam to nebolo lepšie. Hlavnými predmetmi boli latinčina a gréčtina, zatiaľ čo fyzika (jeho najobľúbenejší predmet) sa vyučovala až od siedmeho ročníka. V roku 1894 zbankrotovala firma jeho otca, tak sa celá jeho rodina, okrem Alberta, presťahovala do Talianska. No on v Nemecku nechcel zostať. Opustil školu, zriekol sa svoje štátnej príslušnosti (keď ju nemal, nemusel nastúpiť do vojny) a odišiel za rodinou do Talianska. Nastúpil na strednú školu Aarau vo Švajčiarsku a začal sa zameriavať na vesmír a jeho fungovanie. V roku 1902, keď už opäť žil v Nemecku sa jemu a jeho priateľke Mileve Marićovej, ktorá bola vtedy s rodičmi v Uhorsku, narodila dcéra Lieserl (Albert ju nikdy nevidel, pravdepodobne si ju neskôr niekto adoptoval). Albert a Mileva sa vzali a v roku 1904 sa im narodil syn Hans Albert, v roku 1907 syn Eduard. Po 16 rokoch spokojného spolunažívania sa ich manželstvo rozpadlo. Albert sa z toho rýchlo spamätal a ešte v tom istom roku sa oženil so svojou sesternicou  Elsou Löwenthalovou. Tá mala dve dcéry z predchádzajúceho manželstva s Maxom Löwenthalom. Ilse a Margot Albert miloval a staral sa o ne ako o vlastné. Elsa zomrela v roku 1936 na srdcové problémy. V roku 1921 Einstein získal Nobelovu cenu za svoje fyzikálne objavy. Vďaka jeho iniciatíve sa USA podarilo vytvoriť atómovú bombu. Neskôr bojoval proti zneužívaniu atómovej energie na vojnové účely. Albert Einstein zomrel v roku 1955 v Pricetowne.