Čo je vlastne stres?Význam slova stres sa často používa v  pejoratívnom slova zmysle, väčšina ľudí vníma stres ako niečo negatívne (často používame výraz - “som v  strese, je to stresujúce“). Nezriedka sa výraz stres používa nesprávne a zamieňa s podnetom, ktorý vlastne stres vyvoláva (stresor). Napríklad skúšková situácia je stresor, a až reakcia na ňu sa môže pre niekoho stať stresom. Stres je reakcia organizmu na akúkoľvek nadmernú záťaž, ktorá v  danom momente je organizmom vnímaná ako nadmerná. Škodlivým sa stáva nadmerné množstvo záťaže, ktorá môže byť aj menšej intenzity ale trvá dlho (dlhotrvajúci tzv  . chronický stres), alebo náhle vzniknuté neočakávané situácie so silným emocionálnym nábojom (pozitívny stres – eustres, negatívny stres-distres).Ako bojovať proti stresu?- vitamínmi- zdravou stravou- pohybom- smiechom- hudbou- farbami- prírodou.Pri strese je tiež dôležité, aby si dal/la o sebe vedieť.