Zlepšujme sa v komunikácii:

 

 • Snažte si zapamätať témy a oblasti záujmov svojich známych, priateľov, kamarátov, rodinných príslušníkov.

 • Pýtajte sa na nich, zaujímajte sa o nich, nereferujte o sebe.

 • Klaďte otvorené otázky a počúvajte.

 • Snažte sa trpezlivo počúvať.

 • Nebojme sa hovoriť o pocitoch.

 • Snažte sa nájsť si čas na iných.

 • Vytvorte si správne prostredie na komunikáciu.

 • Problémy žien a mužov sa líšia, majte to stále nepamäti.


 

Dobrej komunikácii s ľuďmi vieme napomôcť napr. aj tým, že:

 

 • Chodíme skoro spať. Vyspatý človek je príjemnejší, vidí veci optimistickejšie. Menej ľahko upadne do hundrania či otrávenosti.

 • Pokračujeme aj ráno. Dbajme o dobrý vzhľad.

 • Nemusíme byť oblečení draho. Stačí bežné, kvalitné a čisté oblečenie.

 • Nesmie nás byť cítiť. V žiadnom prípade nie špinou alebo potom.

 • Potrebné sú raňajky a potom jedno jedlo každé 3 hodiny.

 • Striktne dodržujte pitný režim.

 • Ak je človek najedený, má energiu konať a náladu, aby to konanie bolo príjemné.

 • Bez vody klesá výkonnosť,...

 

 

Aktivita 1:

Príbeh o mne...

 

 1. Utvorte dvojice.

 2. Jeden porozpráva príbeh o sebe, o svojich záujmoch, koníčkoch, rodine, škole, priateľoch,...

 3. Druhý celý monológ počúva a na záver obsah monológu zopakuje.

 4. Potom si vymeňte úlohy.

 5. Aktivitu niekoľkokrát zopakujte.

 

 

Aktivita 2:

Slepačia polievka na dušu

 

 • Prečítajte si príbeh z uvedenej knihy.

 • Pri čítaní pozorne počúvajte a zamerajte sa aj na detaily príbehu.

 • Po prečítaní príbehu sa snažte ho prerozprávať čo najpresnejšie.

 • Snažte sa povedať čo najviac detailov.Zopakujte si:
1. Uveďte podstatu komunikácie.
2. Od čoho závisí dobrá komunikácia?
3. Prečo je dôležitá komunikácia v živote človeka?
4. Ako sa zlepšovať v komunikácii?

Použitá literatúra:
LENCZ, L. 1993. Metódy etickej výchovy. Bratislava: Metodické centrum v Bratislave, 1993. 83 s. ISBN 80-85185-53-9.
LOMNICKÝ, I. 2010. Etická výchova ako inšpirácia na každý deň. Nitra: Filozofická fakulta UKF, 2010. 118 s. ISBN 978-80-8094-701-9.
OLIVAR, R. R. 1992. Etická výchova. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 1992. ISBN 807-15800-15.
KOŠČ, M.: Základy psychológie. 4. vyd. 2001. SPN. Bratislava. ISBN 80-08-03201-4.
http://stromzdravia.sk/dusevne-zdravie/lepsie-komunikovat-znamena-byt-lepsim-posluchacom/
http://uspech-ako.sk/komunikacia/
Súkromné texty autorky

Zdroje obrazkov:
http://www.zdruzeniemontana.eu/aktivity.php