Ako zlepšiť komunikáciu?

Slovo komunikácia sa vyvinulo z lat. communicare = deliť sa, zverovať. Vo všeobecnosti znamená komunikácia rozhovor.

Komunikácia sa dá rozdeliť na verbálnu a neverbálnu. Verbálna znamená slovná komunikácia – to čo hovoríme. Neverbálna je všetko ostatné - posunky, oblečenie, gestá.

Dobrá komunikácia je základom úspechu. Nepríjemný človek má pri dosahovaní úspechu akosi automaticky horšiu pozíciu – málokto mu pomôže. Preto sa vám oplatí, ak si štúdium medziľudskej komunikácie dobrovoľne zoberieme za jeden zo svojich hlavných cieľov.

Správne komunikovať je veľké umenie a skvelá zručnosť. Vyžaduje tréning a trpezlivosť. Čas a úprimný záujem. Mnohí sa to učia celý život. Hľadajú cesty, smer a nie vždy im to vychádza. Na komunikácii treba pracovať od mladosti, detstva, neustále.

 

 

koncososva

 

 

Naučiť sa trpezlivo, pokojne a sústredene počúvať je veľké umenie.

 

Nie je ľahké naučiť sa to. Nie je ľahké to v reálnom živote aplikovať a dodržiavať. Je to ochota trpezlivo počúvať, počúvať celé myšlienkové pochody.

 

 

Počúvanie je naozaj veľké umenie.

 

Počúvať znamená potlačiť v sebe potrebu a nutkanie skákať do rečí. Potlačiť v sebe potrebu čakať na vhodnú príležitosť a správnu chvíľu ako rýchlo reagovať a pohotovo skočiť do reči. Zamysleli sme sa niekedy, prečo nevieme počúvať? Prečo sa stále zmenšuje počet trpezlivých poslucháčov v našom okolí ? Mnohí múdri ľudia dospeli k názoru, že to priniesla rýchla doba.

 

 

Spôsob komunikácie je odrazom nášho každodenného života a každodennej reality.

 

Stále sa snažíme niečo stihnúť, stále sa ponáhľame, stále sme pod časovým tlakom. Náš život je niečo ako preteky. Výsledok? Aj rozhovor a komunikáciu považujeme za preteky. Za istú formu pretekov. Povedať viac, rýchlejšie a čo najväčšiemu počtu poslucháčov. Nie je čas zdržiavať sa počúvaním. Začíname zaostávať za pelotónom. Tomu zodpovedá i úroveň a kvalita komunikácie.

Všimli sme si niekedy ako komunikujú ľudia v našom okolí ?

 

 

Je to viac nekomunikácia ako komunikácia !

 

Je to skôr nepočúvanie ako počúvanie. Ľudia sa v tom vyslovene predháňajú. Jeden základný fakt! Pokiaľ sa snažíme uhádnuť myšlienky toho, kto sedí oproti nám, alebo na druhej strane linky a to s  cieľom, aby sme vedeli čo najrýchlejšie a najpohotovejšie reagovať a odpovedať, stojí nás to obrovské množstvo energie. Pôsobí to nesmierne stresujúco. Naopak, keď trpezlivo počkáme kým partner dopovie myšlienku, zamyslíme sa pokojne nad tým, čo chcel povedať a vyjadriť. Napätie mizne, cítime pocit uvoľnenosti a dokážeme reagovať pokojne a s rozvahou. Náš partner nadobudne rovnako pocit uvoľnenosti, nemá potrebu rýchlo a neprimerane reagovať. Nemá pocit, že musí s vami bojovať o prvenstvo v pretekoch. Ak budeme dobrým poslucháčom budeme i dobrým a príjemným partnerom.

 

 

V komunikácii sa presadzujme rozumom, nie rýchlosťou!

Dôležitá je kvalita a hĺbka našich myšlienok a názorov. Rýchlosť a výška hlasu je druhoradá.