Napoleon sa pokúšal zmeniť Európu. No nakoniec sa mu to nepodarilo a dokonca skončil vo vyhnanstve.