Ako si nájsť kamarátov?

http://pokec.azet.sk/klub/vazim-si-tvoje-kamaratstvo-a-preto-ti-posielam-pozvanku-do-tohto-klubu-x

Kamaráti sú úžasní, nesebeckí ľudia, ktorí nám venujú svoj čas, silu a aj srdce.

 

Je priateľ to isté ako kamarát?

Hoci tieto slová chápeme ako synonymá, predsa je medzi nimi rozdiel, ktorý si však mnohí ani neuvedomujeme. Kamarát je náš blízky, s ktorým trávime svoj voľný čas, prípadne si navzájom pomáhame pri učení. Je to človek, s ktorým sa môžeme učiť i zabávať. A priateľ? Je to osoba blízka našej duši i srdcu, s ktorou sa delíme o náš úspech i neúspech, radosť i žiaľ, starosti aj problémy, s ktorou sa smejeme i plačeme.

 

 

Zásady dobrého priateľstva:

  1. Buďte ku kamarátovi úprimní.

  2. Dodávajte mu istotu a podporu.

  3. Pomáhajte si navzájom.

  4. Doprajte svojmu kamarátovi, tešte sa s ním.

  5. Podeľte sa s kamarátom navzájom.

  6. Prejavujte mu úctu.

  7. Aktívne počúvajte, snažte sa mu porozumieť.


   

  Čo môžeš urobiť, aby si si našiel kamarátov?

  Po prvé, urob si jasno v tom, s akými ľuďmi sa ti zdá skoro nemožné skamarátiť.

  Vek:

  Nedokážem sa skamarátiť s...

  • mladšími

  • rovesníkmi

  • staršími

   

  Schopnosti:

  Nedokážem sa skamarátiť s ľuďmi, ktorí sú založení...

  • športovo

  • umelecky

  • intelektuálne

   

  Osobnosť:

  Nedokážem sa skamarátiť s ľuďmi, ktorí sú...

  • sebaistí

  • obľúbení

  • v uzavretej skupine

   

  Po druhé, z nasledujúcich výrokov vyber ten, ktorý najlepšie vystihuje tvoje konanie v styku s takými ľuďmi.

  • Tvárim sa, že mám podobné záujmy a schopnosti.

  • O ich záujmy sa nestarám, rozprávam o vlastných.

  • Som ticho a pri najbližšej príležitosti sa vytratím.

   

  Po tretie, ujmi sa iniciatívy. Choď za ľuďmi, o ktorých si myslíš, že by mohli byť tvojimi kamarátmi. Ako postupovať?

  Nehľadaj len medzi rovesníkmi. Malo by logiku zameriavať sa len na jednu vekovú skupinu a potom nariekať, že si nemôžeš nájsť kamarátov? Bolo by to ako zomierať od hladu na opustenom ostrove a pritom pri brehu by plávalo plno rýb!

   

  Skúsenosti mladých ľudí:

  „Mama ma povzbudzovala k tomu, aby som sa porozprávala so staršími bratmi a sestrami v zbore. Vravela, že budem prekvapená, koľko máme spoločného, a mala pravdu. Dnes mám veľa priateľov!“ (Helena, 20)

  Uč sa komunikovať. Hlavné je  počúvať, klásť otázky a prejaviť úprimný záujem o toho druhého. (Peter, 16)

   

  Rady detí:

  „Snažím sa viac počúvať a menej rozprávať. A keď už rozprávam, dávam si pozor, aby som nehovorila o sebe ani nestavala druhých do zlého svetla.“ (Sarah, 18)

  „Keď mi niekto hovorí o niečom, v čom sa nevyznám, poprosím ho, aby mi to vysvetlil. Robím to preto, aby sme sa porozprávali ešte viac.“ (Ivan, 17)

  „Som hanblivá, a tak sa musím do rozhovorov nútiť. Ale keď chce mať človek priateľov, musí byť priateľský. A tak som sa začala s druhými rozprávať.“ (Pavol, 16)

   

   

  MÔŽEŠ MI ASPOŇ TROCHA POROZUMIEŤ

  Cieľ: Naučiť sa medzi sebou komunikovať, akceptovať jeden druhého, uvedomiť si význam kamarátstva a priateľstva.