Nezamestnanosť je pre ľudí veľmi bolestná skúsenosť, sprevádzaná ťažkými a zložitými osobnými, rodinným krízami, ktoré je potrebné zvládnuť, pretože berú životné istoty, neraz aj nádej do budúcnosti. Strata zamestnania je nepochybne pre každého človeka zdrojom stresu a duševného napätia. Niektorí autori prirovnávajú reakcie zo straty zamestnania k reakciám pri strate blízkeho človeka. Spolu so stratou zamestnania sa ľuďom súčasne rúca sebavedomie a sebaúcta a spolu s tým aj celý systém sociálnych a rodinných vzťahov. Nezamestnanosť môže u jedinca vyvolávať chronickú dezorganizáciu jeho života, ľahostajnosť, nestabilitu rodiny, duševné depresie (v krajnom prípade samovraždu), kriminálne delikty, nadmerné pitie alkoholu či užívanie drog a ďalšie deštruktívne individuálne konanie, môže v spoločnosti vyvolávať analogické sociálno-patologické procesy (krízu hodnôt, úpadok úcty k autoritám, rozklad občianskej spoločnosti, krízu rodiny a ďalších sociálnych inštitúcií, alkoholizmus, kriminalitu). Ide o naozaj veľmi náročný stav v živote človeka, ktorý je potrebné rýchlo riešiť, aby sa predišlo negatívnych zásahom do života človeka. Nie je to ale často jednoduché.

 

Čo môžete robiť, aby ste si našli prácu?

Zdroj obrázka: www.navigaciavpovolani.sk (citované 3.8.2016)

 

A.    Vyhľadávať inzeráty a odpovedať na ponuky zamestnávateľov.

1.     Vyhľadajte a internete portál, ktorý ponúka prácu/voľné pracovné miesta.

2.     Skúste vyhľadať na nich ponuky na istú pracovnú pozíciu – napr. učiteľ etickej výchovy, mechanik-opravár, lekár,...

3.     Uveďte, koľko inzerátov ste našli. Je to vysoký počet? Prekvapil vás počet zverejnených inzerátov?

 

B.    Navštíviť patričný úrad, ktorý sa venuje nezamestnaným.

 

1.     Vysvetlite, o aký úrad ide, akú má úlohu v súčasnej spoločnosti.

2.     Čo môžete získať návštevou uvedeného úradu?

3.     Viete, kde sa nachádza vám najbližší uvedený úrad?

 

C.  Osobne navštevovať firmy a zamestnávateľov v okolí, prípadne i ďalej, ak ste ochotní cestovať za prácou.

Mnohé pracovné ponuky totiž nie sú zverejnené, dozviete sa o nich len po konkrétnej návšteve spoločnosti či firmy.

 

1.     Čo by ste si priniesli so sebou do firmy, ak by ste si tam prišli hľadať prácu?

2.     Je dôležité aj to, ako sa upravíte a oblečiete?

3.     Ako sa pripravíte na odmietnutie, na oznámenie, že nemajú voľné miesto?

 

D.   Hľadať pomoc u blízkych, priateľov, známych, kontaktovať ich.

Mnohí ľudia sa cítia nepríjemne v momente, keď sú nezamestnaní, uzatvárajú sa do seba. Je to chyba, pretože iní majú rôzne kontakty, pracujú v istých firmách, dozvedajú sa o pracovných ponukách a mohli by pomôcť.

 

E.    Zostaviť  si dobrý životopis.

Dnes už existuje mnoho ukážok životopisu na internete, životopis vám môžu pomôcť zostaviť odborníci, ktorí sa zaoberajú štylizáciou a prípravou úradných textov. Dobre zostavený životopis môže byť pre hľadajúceho prácu veľkou výhodou, preto jeho zostavenie netreba podceňovať.

 

Stručne o životopise:

 • Napíšte svoje celé meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

 • Uveďte, o akú prácu sa uchádzate.

 • Napíšte, aké vzdelanie ste dosiahli, a uveďte všetky kurzy, školenia a schopnosti súvisiace s prácou, ktorú chcete získať.

 • Opíšte vaše doterajšie pracovné skúsenosti.

 • Uvádzajte aj to,  čo ste dosiahli a akým prínosom ste boli pre vašich predchádzajúcich zamestnávateľov.

 • Zdôraznite tiež tie hľadiská vášho predchádzajúceho zamestnania, ktoré vás kvalifikujú na prácu, o ktorú sa uchádzate.

 •  Pripojte informácie o svojich vlastnostiach, záujmoch a záľubách.

 

Tipy, ako napísať životopis:

 • Životopis by mal byť napísaný na počítači čiernym písmom, veľkosti maximálne 14, na bielom papieri.

 • Typ aj farba písma by mali byť v celom dokumente jednotné. Nie je potrebné farebné vyznačovanie.

 • Dôležité je, aby bol dokument prehľadný (využívanie odsekov, podčiarkované či zvýraznené písmo).

 • Životopis musí mať svoju štruktúru:

  • hlavička, osobné informácie

  • vzdelanie

  • pracovné skúsenosti

  • kurzy, školenia, tréningy

  • zručnosti

  • záujmy

 • Ideálny rozsah životopisu sú  2 strany.  

 • Všetky informácie v životopise by mali byť jasné a zrozumiteľné.

 • Skúsenosti a schopnosti, ktoré uvádzate v životopise, musia byť zodpovedajúce pre pozíciu, na ktorú sa hlásite. Zopakujte si:
1. Definujte pojem nezamestnanosť.
2. Čo môže nezamestnanosť spôsobiť v živote jednotlivca?
3. Čo môže spôsobiť nezamestnanosť v živote rodiny?
4. Čo by ste ešte mohli robiť na ceste hľadania práce?


Použitá literatúra:
MIEDZGOVÁ, J.: Základy etiky. 1. vyd. 1994. SPN. Bratislava. ISBN 80-10-00241-0
CIMRICHOVÁ-GEZOVÁ: NEZAMESTNANOSŤ A JEJ VPLYV NA RODINU http://www.ef.umb.sk/konferencie/dvfp/pdf/prispevky/Cimprichova_Gezova.pdf (citované 11.7.2016)
Poradňa – životopis. https://dniprilezitosti.sk/poradna/zivotopis/4 (citované 17.8.2016)


Zdroje obrazkov:
www.navigaciavpovolani.sk