Dnešná doba je sprevádzaná aj tým, že mnoho ľudí hľadá prácu, chce sa zaradiť do pracovného pomeru. Prvý krok, ktorý robíme pri hľadaní práce je, že do firiem pošleme životopis a motivačný list. V ďalšej etape sa vám môžu z firmy ozvať a pozvú nás na tzv. prijímací pohovor. Prijímací pohovor je prvý kontakt zamestnávateľa s budúcim zamestnancom. Pre kandidáta na zamestnanie ide často o stresujúcu situáciu, na ktorú je potrebné sa pripraviť. Na väčšine pohovorov dostanete istú sériu otázok, na ktoré bude chcieť budúci zamestnávateľ odpovede a na tie otázky sa treba pripraviť.

 

Ako sa teda pripraviť na prijímací pohovor?

1.     Pred príchodom na prijímací pohovor si vyhľadajte najprv čo najviac informácií o zamestnávateľovi či firme, v ktorej sa uchádzate o zamestnanie. Majte prehľad o jej činnosti, náplni výroby a pod.

2.     Zistite si aj informácie o pracovnom mieste, o ktoré sa uchádzate. Znovu si prečítajte text ponuky, na ktorú ste reagovali (inzerát, oznam na úrade,...).

3.     Je dobré si urobiť aj prehľad o platoch v uvedenej oblasti práce a v danom regióne. V platoch sú často rozdiely aj medzi regiónmi. Každý uchádzač by mal vedieť aspoň štandardnú výšku platy v danej oblasti zamestnania.

4.     Je dobré si vopred zistiť, akú formu bude mať daný prijímací pohovor. Môže mať totiž rôzne formy:

·      verbálna komunikácia – rozhovor,

·      psychologický test,

·      dotazník,

·      skúška – napr. ovládanie počítača,

·      alebo kombinácia uvedených príkladov.

 

Zdroj fotografie: karierainfo.zoznam.sk (citované 12.9.2016)