Manipulácia znamená s niečím narábať, niečo ovplyvňovať, meniť.

 

Manipulátor sa snaží vnútiť cieľovej osobe myšlienky, názory, či konania, ktoré nie sú obeti vlastné a ktoré by dobrovoľne neprijala a získava výhodu voči nej bez toho, aby mala voľbu, či mu vyhovie, alebo nie. Obeť si často ani neuvedomuje, že je manipulovaná.

 

http://adsoftheworld.com/media/print/positive_options_manipulation

 

 

Použitie manipulácií

 

V bežnom živote sa stretávame vo veľkej väčšine s nevedomými manipuláciami. Sú však aj premyslené formy manipulovania, ktoré môžu prebiehať plánovane a vedome a aj na spoločenskej úrovni.

 

Niektorí manipulátori používajú obzvlášť nemorálne a neetické metódy, ich konanie odborníci považujú za psychické týranie.


 

Niektoré manipulatívne metódy:

 

 • využívanie ľudí ako nástrojov bez vlastnej vôle

 • nerešpektovanie a obchádzanie slobodnej vôle iných

 • podporovanie agresivity

 • využívanie dôverčivosti

 • radosť z utrpenia iných

 • zákerné konanie

 • klamstvo

 • prijatie možnej trestnosti jednania

 • predstieranie náklonnosti


 

Dôsledky psychickej manipulácie pre obeť:

 

Manipulácia je veľmi silný stresujúci faktor, obzvlášť, ak ide o dlhodobý pobyt v blízkosti manipulátora. Stresová odpoveď je objektívne zistiteľná podľa chemických a fyziologických prejavov tela.


 

Metódy a charakteristiky manipulátora

 

Daná osoba je iste manipulátor, ak vyhovuje aspoň v desiatich bodoch.

 

 1. Je egocentrický.

 2. Prenáša zodpovednosť zo seba na druhých.

 3. Navodzuje u  obeti pocit viny.

 4. Neformuluje zrozumiteľne svoje požiadavky, potreby.

 5. Odpovedá väčšinou neurčito.

 6. Mení svoje postoje podľa situácie a podľa osoby, s ktorou práve komunikuje.

 7. Svoje potreby zakrýva logickými dôvodmi.

 8. Žiada od druhých dokonalosť, nemennosť názorov a pod.

 9. Spochybňuje kvality druhých, nenápadne druhých kritizuje a súdi, hovorí o  nich s dešpektom.

 10. Rád komunikuje nepriamo. Cez tretiu osobu, telefonicky, písomne a  pod.

 11. Zasieva nešvár, podnecuje podozrievavosť. Rozdeľuje, aby mohol lepšie panovať.

 12. Často zo seba robí obeť, aby ho ostatní ľutovali.

 13. Neberie ohľad na žiadosti druhých, pričom tvrdí pravý opak.

 14. Využíva morálne zásady druhých k naplneniu vlastných potrieb.

 15. Citovo či inak vydiera alebo sa vyhráža. Skryto alebo otvorene.

 16. Často mení tému uprostred rozhovoru.

 17. Vyhýba sa pracovným schôdzkam a poradám.

 18. Zameriava sa na nevedomosť druhých a snaží sa tak vyvolať dojem, že „má navrch“.

 19. Klame.

 20. Hlása klamstvo, aby sa dozvedel pravdu. Prekrúca a interpretuje výroky druhých.

 21. Závidí aj osobám veľmi blízkym.

 22. Neznáša kritiku. Dokáže popierať celkom zrejmé fakty.

 23. Nedbá na práva, potreby a priania druhých.

 24. Často vydáva pokyny a núti druhých konať na poslednú chvíľu.

 25. Jeho slovný prejav znie logicky, avšak jeho postoje, činy alebo spôsob života svedčia o pravom opaku.

 26. Dáva dary, snaží sa zapáčiť, lichotí a nečakane prejavuje drobné služby.

 27. V jeho prítomnosti sa ostatní cítia nepríjemne a neslobodne.

 28. Ide veľmi dôsledne za svojim cieľom na úkor druhých.

 29. Prinúti obeť k činom, ktorých by sa dobrovoľne pravdepodobne nedopustila.

 30. Ľudia, ktorí ho poznajú, o ňom stále hovoria, aj keď nie je prítomný.


 

Aby ochrana voči manipulácii bola možná, je potrebné predovšetkým

 

Často sa manipulátor snaží byť cieľovej osobe či osobám sympatický, charizma je pre neho výhodou. Keď potrebuje, upozorňuje na svoje zásluhy a zároveň znižuje sebavedomie obete. Neváha venovať hodnotný dar, alebo požičať peniaze a pod., pretože tým svoju obeť morálne zaväzuje. 

 

Jeho vzťah k ostatným je svojou podstatou deštruktívny, ale osoby v jeho okolí to skôr cítia a len ťažko formulujú racionálne zdôvodnenie. 

 

Odhalenie manipulátora v blízkej osobe je pre obeť často ťažká dezilúzia, niekedy až taká, že sa radšej dobrovoľne vracia do predchádzajúceho stavu. Manipulátor má, samozrejme, i dobré vlastnosti a tie sú často pre obeť dôvodom na to, aby ospravedlnila jeho konanie.


 

Obrana proti manipulácii

 

Aby ochrana voči manipulácii bola možná, je potrebné predovšetkým:

 

 • Rozpoznať manipuláciu a hroziace nebezpečenstvo.

 • Pestovať si vlastné sebavedomie. Nemyslieť si, že manipulátor je dokonalejší.

 • Mať jasnú predstavu o svojich právach.

 • Vedieť odmietnuť manipulátorovu žiadosť (vybudovať si odolnosť voči manipuláciám), nemať voči nemu zábrany a záväzky.

 • Naučiť sa, ako postupovať, ako konkrétne manipulačné techniky zneškodniť (kontramanipulatívne metódy).

 • Vybudovať si odolnosť i voči potrebe riešiť problémové situácie manipuláciou iných.

 Zopakujte si:
Zamysli sa
Cítite sa vo svojom živote ovládaní, manipulovaní? Ak hej - kým?
Ako táto manipulácia prebieha? Ide o citové vydieranie, nátlak,...? Na akú Vašu slabosť sa manipulátor zameriava ?
Stáva sa, že niekedy manipulujete, citovo vydierate a snažíte sa ovládať iných, meniť ich a vnucovať im svoj názor? Ako to robíte?
Ako s tým prestanete?
Vyskúšajte si jedno i druhé v praxi! Po týždni zhodnoťte, ako sa darilo, aké pocity ste pri tom mali!


Použitá literatúra:
Isabelle Nazare-Aga: Nenechte sebou manipulovat, Portál, 1999
 http://www.sme.sk/c/3490956/citite-manipulaciu-spravajte-sa-inak.html#ixzz2DWJldUsA
http://adsoftheworld.com/media/print/positive_options_manipulation