Ako premôcť agresivitu

 

Agresívne správanie ani v súčasnosti nie je nič výnimočné. Kričíme po sebe, nadávame si, poniektorí aj radi mlátia, prípadne mávajú deštruktívne sklony.

 

Agresívne a zlostné sú dokonca aj naše deti, rodičia, susedia a prekvapenie – agresívni sme aj my!

 

Nesmieme ešte, samozrejme, zabudnúť na agresivitu sršiacu z mnohých filmov, seriálov, televíznych správ, piesní...

 

 

 

Rozmýšľaj

 

Napíš všetko , čo ti napadne , keď počuješ slovo agresivita.

 

...............................................................................................................................................................

 

Je žiaľ pravdou, že agresívne správanie sa deti učia od nás samotných. Už malé trojročné dieťa si dokáže agresívnym správaním, najčastejšie zlosťou, získať výhody a presadiť sa. Ak na to rodičia pristúpia, stávajú sa otrokmi malého tyrana a je zamiesené na veľký problém. Dieťa svojím agresívnym zlostným správaním sa získava novú istotu a potvrdenie správneho správania. Rovnako je tomu aj v škole. Keď pedagógovia prehliadajú agresívne správanie žiaka alebo ho trestajú len symbolickými trestmi, čoskoro sa školák nezľakne žiadneho výchovného opatrenia a agresiu začne brať ako tolerovaný spôsob presadenia svojich osobných záujmov. Podobne sa dieťa chová aj kdekoľvek inde. V MHD sa skupinka starších detí baví úmyselným strkaním do ostatných cestujúcich. Všetci v električke robia, že toto správanie nevidia a nikto sa neohradí. Tým vlastne potvrdzujú a schvaľujú ich drobné výtržnosti. Ale presne touto ľahostajnosťou napomáhajú výchove agresívnych jedincov. Okrem osôb s poruchou osobnosti a správania sa podľa odborníkov agresora regrutujú z miest, kde im v detstve nebola poskytnutá láska, bezpečie a najmä úplne jasné pravidlá správania.


http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-rodina-deti/166978/sok-ceske-deti-ve-skolkach-kouri-fetuji-a-sikanuji-ucitelky.html

 

 

Napíš aspoň 3 príklady konfliktov, v ktorých sa niekto správal agresívne

 

Stručný opis situácie Aký to malo dôsledok

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Športom proti agresivite

 

Agresivita je často v úzkom súvise s nahromadenými, zväčša negatívnymi emóciami v človeku, z ktorých v prípade, že ich správne neventilujeme, vzniká pretlak. Ten potom funguje ako činná sopka. Nahromadené emócie a kopiaca sa energia by sa správne mali vybúriť pri niečom užitočnom a šport je práve preto „number one". 

 

Pri športe totiž človek spoznáva ľudí, učí sa pravidlám a disciplíne, hýbe sa a robí čosi pre svoje telo aj dušu. Aký typ športu si zvolíte je len a len na vás. 

 

 

Psychológiou proti agresivite

 

Príčin agresívneho správania je veľa, avšak väčšina z nich sa týka ľudskej psychiky. Mnohokrát ide agresivita ruka v ruke s frustráciou, depresiou, maniodepresiou či s niektorou z fóbií... Každé z týchto ochorení je ale potrebné liečiť.

 

 

Vďaka vhodne zvolenej terapii sa:

 

  • naučíte ovládať svoje správanie, impulzívnosť, výbuchy zlosti a agresívne prejavy

  • zistíte príčiny svojho agresívneho správania a pochopíte svoje doterajšie konanie

  • odstránite vedľajšie prejavy agresivity, ktoré mohli byť aj jej spúšťačom (už spomínaná frustrácia, depresia...)

  • stanete sa vyrovnanejšou a  pokojnejšou

  • naučíte sa veci riešiť s  rozvahou a racionálne

  • zlepšíte vďaka novým životným postojom kvalitu svojho života


 

Pamätajte ale na to, že popri terapii sú mimoriadne podstatné:

 

  • disciplína

  • trpezlivosť

  • podpora rodiny a okolia

 Použitá literatúra:
Kolář, M. (2001). Bolest šikanování: cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. Praha: Portál.
HARINEKOVÁ MILADA, ŠTAMPELOVÁ JUDITA : Poruchy psychického vývinu u detí a dospievajúcich, Trnava 2003, Katedra psychológie, Katedra humanistiky TU, 100 s. ISBN 80-89074-74-X – 
http://www.kankan.sk/clanok/psychologia/ako-si-poradit-s-agresivitou/709

Zdroje obrazkov:
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-rodina-deti/166978/sok-ceske-deti-ve-skolkach-kouri-fetuji-a-sikanuji-ucitelky.html