Povrch Afriky je typický svojou rozmanitosťou. Tvoria ho:

 

 

 1. náhorné plošiny, pohoria,

 2. púšte,

 3. priekopové prepadliny, 

 4.  panvy.

 

 

 

 

 

 

 1.  Náhorné plošiny

   

   

 

Väčšiu časť povrchu Afriky zaberajú plošiny, ktoré sa nachádzajú vo vyšších nadmorských výškach. Nazývame ich náhorné plošiny. Sú tvorené starými horninami.

   

 

Náhorné plošiny sa dvíhajú do pohorí, ale prechádzajú aj do zníženín.

 

 

Náhorné plošiny sa dvíhajú africkým povrchom od západu a juhu smerom na východ.

   

Najvyšších výšok dosahujú v oblasti východnej Afriky.

 

 

 
 

Pohoria:

 

 

 

 •  Kilimandžáro,

 •  Etiópska vysočina,

 •  Atlas,

 •  Dračie vrchy,

 • Guinejská vysočina,

 • Adamauská vysočina,

 • Ahaggar,

 •  Tibesti.

 

 

 
 

Kilimandžáro

 

Kilimandžáro je najvyšším pohorím Afriky. Rozprestiera sa na území Tanzánie. Je to horský masív pokrytý ľadom a snehom. Jeho najvyšším vrcholom je Kibos nadmorskou výškou 5895 metrov nad morom. Sneh a ľad sa v dôsledku oteplenia podnebia neustále topia.

 

 

 

Kibo – najvyšší vrch Afriky 

 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Kibo_%28volcano%29

 

 


 

Etiópska vysočina

 

Etiópska vysočina je najrozľahlejším pohorím Afriky. Nachádza sa pri Východoafrickej priekopovej prepadline v Etiópii. Priemerná výška Etiópskej vysočiny je 2500 metrov nad morom. Najvyšší vrch je Ras Dašan s nadmorskou výškou 4620 metrov nad morom. Je najvyšším vrchom Etiópie.

 


 

Ras Dašan – najvyšší vrch Etiópskej vysočiny 

 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Ras_Dashen

 

 

 

Atlas

 

Atlas je pohorie, ktorévzniklo vrásnením na styku zemských krýh Európy a Afriky. Pohorie sa nachádza na severozápade Afriky. Najvyšší vrch pohoria je Džabal Tubkal s nadmorskou výškou 4165 metrov nad morom.

   

Pohorie Atlas sa člení na viacero pásiem, napríklad Vysoký Atlas, Veľký Atlas, Malý Atlas, Stredný Atlas. Najvyšším pásmom je Vysoký Atlas.

 

 

 
 

Atlas 

 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_Mountains

 

 

 

Dračie vrchy

 

Dračie vrchy sú najvyšším pohorím v južnej Afrike. Rozprestierajú sa pozdĺž juhovýchodného pobrežia južnej Afriky. Dračie vrchy pozvoľna stúpajú z vnútrozemia a strmo klesajú k pobrežiu Indického oceána. Najvyšším vrcholom je Thabana Ntlenyana s nadmorskou výškou 3 482 metrov nad morom.

 
 

 

Dračie vrchy

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Drakensberg

 

 

 

Guinejská vysočina

 

Guinejská vysočina sa nachádza v najmenej hornatej – západnej časti Afriky. Je to husto zalesnená horská plošina. Je zdrojom rieky Niger – najdlhšej a najdôležitejšej rieky západnej Afriky.

 

 

 

Adamauská vysočina

 

Adamauská vysočina sa nachádzav strednej Afrike. Rozkladá sa na území Kamerunu, ale zasahuje aj do Nigérie a Stredoafrickej republiky. Najvyšší vrchol Adamauskej vysočiny meria 3 008 metrov nad morom.

   

 

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika

 

 

 

Ahaggar

 

Ahaggar je pohorie, ktorésa rozprestiera na území Sahary v južnom Alžírsku. Jeho vrchy dosahujú výšku priemerne 1000 – 1500 metrov nad morom. Najvyšším vrcholom Mount Ťahať, ktorý sa týči 3003 metrov nad morom.

 

 

Údolie v Ahaggare

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Ahaggar

 

 

  

Tibesti 

 

Tibesti je pohorie sopečného pôvodu. Rozprestiera sa na území Sahary v štáte Čad. Jeho výbežky zasahujú na severe do štátu Líbya. Najvyšším vrchom je Emi Koussi, ktorý meria 3415 metrov nad morom. Tibesti patrí medzi najvyššie pohoria Sahary.

 

 

Najvyšší vrch pohoria Tibesti – Emi Koussi

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Tibesti_Mountains

 

 

 Zopakujte si:
1. Čo tvorí väčšiu časť povrchu Afriky?
2. Ktoré pohorie je najvyšším pohorím Afriky?
3. Ktoré pohorie je najrozľahlejším pohorím Afriky?
4. Ktoré pohorie sa nachádza na severozápade Afriky?
5. Ktoré pohorie je najvyšším pohorím južnej Afriky?
6. Ktorá časť Afriky je najmenej hornatá?Použitá literatúra:
Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2010. s. 16 – 17.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Kibo_%28volcano%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Ras_Dashen
http://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_Mountains
http://en.wikipedia.org/wiki/Drakensberg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ahaggar
http://en.wikipedia.org/wiki/Tibesti_Mountains