Podnebie Afriky ovplyvňuje:

 

·        prúdenie vzduchu a morskej vody,

·        nadmorská výškavyššie položené miesta majú chladnejšie podnebie a viac zrážok,

·        monzúny,

·        pasáty.

 

 

 

Územie Afriky patrí  do podnebných oblastí:

 

1.      vlhké rovníkové podnebné pásmo,

2.      vlhké tropické podnebné pásmo s obdobiami sucha,

3.      suché tropické podnebné pásmo,

4.      subtropické podnebné pásmo.

 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Africa

 

Satelitná snímka Afriky


 


1.      Oblasť vlhkého rovníkového podnebného pásma

 

Oblasť vlhkého rovníkového podnebného pásma sa nachádza po oboch stranách rovníka.

 

Podnebie je tu veľmi vlhké a veľmi horúce – nazývame ho aj rovníkové podnebie.

 

 

Základné znaky:

 

·        veľmi vlhko a horúco,

·        najviac zrážok,

·        zrážky po celý rok,

·        každodenné dažde,

·        územia pokrývajú tropické dažďové lesy s najpestrejším rastlinstvom a živočíšstvom,

·        priemerné teploty patria medzi najvyššie na Zemi,

·        malé rozdiely medzi dennými a nočnými teplotami.

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kon%C5%BEsk%C3%BD_de%C5%A1tn%C3%BD_prales

 

Tropický dažďový les


 

 

2.      Oblasť vlhkého tropického podnebného pásma s obdobiami sucha

 

Oblasť vlhkého tropického podnebného pásma s obdobiami sucha sa nachádza na východe Afriky a v oblasti Sahelu.

 

 

Základné znaky:

 

·        striedanie období sucha s obdobiami dažďov,

·        podnebie je tu vlhké a horúce,

·        v mesiacoch december, január a február nastáva obdobie sucha – bez zrážok,

·        oblasť pokrývajú tropické lesy.

 

 

 

3.      Suché tropické podnebné pásmo

 

Suché tropické podnebné pásmo sa nachádza:

 

·        južne od rovníka, v okolí obratníka Kozorožca,

·        severne od rovníka, v okolí obratníka Raka.

 

Na juh od rovníka sú však ročné obdobia opačné ako na sever od rovníka.

 

 

V okolí obratníka Kozorožca v južnej časti Afriky:

 

·      je oblasť suchého tropického pásma menšia ako v severnej časti Afriky,

·      nachádza sa tu druhá najväčšia púštna oblasť,

·      vplyvom podnebia tu vznikli púšte – Kalahari a Namib.

 

 Zdroj: http://de.wikipedia.org/wiki/Namib

 

Púšť Namib


 

 

V okolí obratníka Raka v severnej časti Afriky:

 

·        je oblasť suchého tropického pásma oveľa väčšia  ako v južnej časti Afriky,

·        do tejto oblasti spadne veľmi málo zrážok,

·        zriedkavé zrážky majú podobu prudkých lejakov,

·        medzi dennými a nočnými teplotami sú veľké rozdiely,

·        dni bývajú veľmi horúce, noci sú veľmi chladné,

·        najvyššie teploty sú v mesiacoch jún a júl,

·        v oblasti namerali najvyššie teploty na Zemi (v Líbyii),

·        leží tu najväčšia púštna oblasť,

·        vplyvom podnebia tu vznikla najväčšia púšť na svete – Saharská púšť.

 

 

 

4.      Subtropické podnebné pásmo

 

Subtropické podnebné pásmo sa nachádza:

 

·      na severnom okraji Afriky,

·      na južnom okraji Afriky.

 

 

 

 Subtropické podnebné pásmo severnej časti Afriky:

 

·        vytvára úzky pás pri Stredozemnom mori,

·        zrážky prichádzajú od Atlantického oceána,

·        nepriaznivo sem zasahuje horúci a suchý saharský vzduch,

·        najviac zrážok majú náveterné svahy pohoria Atlas,

·        horúce a suché letá,

·        vlhké a teplé zimy,

·        po celý rok rastie zelená vegetácia.

 

 

 

Subtropické podnebné pásmo južnej časti Afriky:

 

·        zasahuje do väčšej časti územia ako na severe,

·        zrážky prichádzajú od Indického oceána,

·        horúce a suché letá,

·        vlhké a teplé zimy,

·        letné obdobie je od decembra do marca,

·        zimné obdobie je od júna do septembra.Zopakujte si:
1. Ktoré podnebné pásma sa vyskytujú na území Afriky?
2. V ktorej oblasti Afriky sa vyskytuje suché tropické podnebie?
3. Čo je typické pre vlhké rovníkové podnebie?
4. Čo všetko ovplyvňuje podnebie Afriky?
5. V ktorom pásme sa nachádza najpestrejšie rastlinstvo a živočíšstvo a prečo?


Použitá literatúra:
Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2010. s. 18 – 29.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Africa
http://de.wikipedia.org/wiki/Namib
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kon%C5%BEsk%C3%BD_de%C5%A1tn%C3%BD_prales