·        v Juhoafrickej republike, v Keni a v Zambii  - angličtina,

·        v Angole, Mozambiku – portugalčina,

·        v Čade, Senegale, Kongu, Zaire  – francúzština.

 

 

 

Príslušníci ekvatoriálnej rasy hovoria rôznymi pôvodnými africkými jazykmi, napríklad:

 

·        svahilčinou,

·        hauštinou,

·        konžštinou,

·        jozubčinou.

 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Africa

 

Rozloženie jazykových rodín v Afrike


 

 

Náboženské vierovyznanie

 

Náboženské vierovyznanie afrického obyvateľstva je rôzne.

 

 

Afričania uctievajú náboženstvá:

 

·        islam – prevažuje na severe Afriky – uctieva ho približne 45% Afričanov,

·        kresťanstvo  - prevažuje na juhu Sahary a v najjužnejšej časti Afriky – uctieva ho približne 40% Afričanov,

·        rôzne prírodné domorodé náboženstvá,

·        hinduizmus.

 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Africa

 

Mapa znázorňuje náboženské vierovyznanie Afričanov

Pozn.: Christianity – kresťanstvo, Traditional religions – tradičné (prírodné domorodé) náboženstvá
Zopakujte si:
1. Na ktorom mieste na svete je Afrika v počte obyvateľov?
2. Čo je typické pre rast počtu afrického obyvateľstva?
3. Ako je rozložené obyvateľstvo Afriky a prečo?
4. Ktoré rasy tvoria africké obyvateľstvo, a ktorá rasa je najviac zastúpená?
5. Ktoré jazyky patria medzi úradné jazyky?
6. Ktoré náboženstvá uctieva africké obyvateľstvo?


Použitá literatúra:
Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2010. s. 30 – 33.
Korec, P., Zubrický G.: Krajiny Zeme 2. Vydavateľstvo Q111, Bratislava, 1996. 205s.


Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cape_Town http://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Africa
http://en.wikipedia.org/wiki/Africa