Základné údaje:

 

·        Afrika je v počte obyvateľov na druhom mieste na svete,

·        počet obyvateľov dosahuje takmer miliardu,

·        každý siedmy obyvateľ na zemeguli je Afričan,

·        pre Afriku je typický prudký rast počtu obyvateľov,

·        obyvatelia Afriky pribúdajú najrýchlejšie na svete,

·        obyvateľstvo je nerovnomerne rozložené,

·        životná úroveň väčšiny obyvateľov je veľmi nízka,

·        veľa obyvateľov trpí hladom,

·        mnohí Afričania sú negramotní – nevedia čítať a písať,

·        v Afrike žije najvyšší počet detí na svete a najnižší počet starších obyvateľov,

·        zdravotníctvo je na nízkej úrovni,

·        len zopár afrických štátov sa môže pochváliť dobrou životnou úrovňou obyvateľov,

·        najväčším problémom Afriky je bieda a hlad.

 

 

 

Rozloženie obyvateľov Afriky

 

Obyvateľstvo Afriky je nerovnomerne rozložené.  Veľmi husto sú osídlené oblasti s vhodnými klimatickými podmienkami, napríklad oblasti na pobreží, brehy riek a jazier.  Najviac obyvateľov sídli v subtropických oblastiach a v savanách. V údolí a delte rieky Níl žije na jeden km2 viac ako 1000 obyvateľov.

 

Menší počet obyvateľov žije v hustých dažďových lesoch a najmenej osídlené sú púštne oblasti, kde je veľmi sucho a horúco. V púštnych oblastiach pripadá na jeden km2 jeden necelý človek.

 

Väčšie množstvo obyvateľov žije na vidieku. Vidiečania, tak ako aj ich predkovia, sa živia pestovaním plodín, chovom dobytka, remeselníctvom.

 

Medzi známe starobylé historické mestá patrí napríklad Káhira, Alexandria, Tunis, Tripolis.

 

 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo

 

Starobylé mesto Káhira  - pohľad na Univerzitu


 

Medzi moderné veľkomestá patrí napríklad Pretória, Johennesburg, Kapské Mesto. Aj v týchto moderných veľkomestách sú na okrajoch chudobné štvrte, v ktorých žijú prevažne ľudia prichádzajúci z vidieka za prácou.

 

Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cape_Town

 

Kapské Mesto – tretie najväčšie mesto Juhoafrickej republiky


 

 

Zloženie obyvateľstva

 

Africký kontinent obývajú príslušníci mnohých národov a príslušníci troch rás:

 

·        ekvatoriálnej rasy,

·        europoidnej rasy,

·        mongoloidnej rasy.

 

 

Ekvatoriálna rasačernosi – pôvodní obyvatelia tvoria najväčšiu časť afrického obyvateľstva. Obývajú najrozličnejšie časti Afriky. Najväčšiu skupinu tvoria tzv. bantuské kmene. V oblasti Sudánu žijú sudánski černosi,  v západnej časti Afriky žije najviac ľudí bantoidných kmeňov. Známi sú Pygmejovia – malí ľudia, ktorí žijú v tropických pralesoch. Púštne oblasti južnej Afriky osídlili Hotentoti a Krováci.

 

Europoidná rasa – belosi tvoria približne jednu tretinu celkového obyvateľstva Afriky. Žijú prevažne na sever od Sahary a na niektorých územiach južnej Afriky. Sú to potomkovia európskych kolonizátorov alebo príslušníci arabsko-berberských skupín.

 

Mongoloidná rasa -  je zastúpená v Afrike len vo veľmi malom počte z celkového obyvateľstva.

 

 

 

Jazyky

 

Národnostné zloženie obyvateľov Afriky je pestré, a preto sa v Afrike hovorí mnohými jazykmi.

 

 

Úradným jazykom je jazyk bývalých kolonizátorov, napríklad: