Základné údaje o hospodárstve Afriky:

 • Afrika je najchudobnejší svetadiel,

 • hospodársky menej rozvinuté územie,

 • základom ekonomiky väčšiny afrických štátov je poľnohospodárstvo,

 • hospodárstvo je celkovo založené na poľnohospodárstve a ťažbe nerastných surovín.Nerastné bohatstvo Afriky

 • Afrika má veľké a neobyčajné nerastné bohatstvo,

 • v južnej Afrike sú bohaté ložiská zlata, diamantov, uránu, železnej i mangánovej rudy,

 • drahokamy a diamanty sa ťažia najmä v Juhoafrickej republike, Botswane a Libérii,

 • v strednej Afrike sú ložiská rúd cínu, volfrámu, medi a kobaltu,

 • v kotlinách severnej Afriky a v Guinejskom zálive sú veľké ložiská ropy a zemného plynu,

 • strategickou surovinou Afriky je najmä ropa a zemný plyn,

 • medzi známe ropné mocnosti patrí Nigéria, Líbya, Alžírsko.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Botswana

Drahokam z Botswany


 

Lesy

 • lesy Afriky sú známe svojim kvalitným drevom,

 • na svetových trhoch sú už oddávna cenené dreviny - mahagón a teak,

 • ťažba dreva je na mnohých miestach veľmi intenzívna, a tak dochádza k odlesňovaniu krajiny,

 • najviac ohrozené sú dažďové lesy v okolí rovníka – v Togu, Burundi a Nigérii,

 • niektoré štáty si uvedomujú hrozbu odlesňovania, preto začali s vysádzaním nových lesov, napríklad v štáte Tunisko a Kapverdy.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mahogany

Mahagónové drevoPoľnohospodárstvo

 • Afrika je známa svojimi poľnohospodárskymi výrobkami,

 • medzi najznámejšie produkty patrí kakao, citrusové ovocie, káva, koreniny, obilniny, mango, ananásy, banány,

 • produkty určené na vývoz sa pestujú na veľkých farmách,

 • produkty určené pre domácu spotrebu pestujú a vyrábajú malí pestovatelia,

 • medzi tradičné poľnohospodárske plodiny patria napríklad obilniny, bataty –sladké zemiaky, ryža.


 

Priemysel Afriky

 • je slabo rozvinutý,

 • lepšie rozvinutý je na juhu Afriky a na severnom pobreží Stredozemného mora,

 • moderné priemyselné závody sú sústredné napríklad v Nigérii a  v Keni,

 • ďalšie priemyselné závody sú zamerané väčšinou len na jedno odvetvie,

 • výroba elektrickej energie nepokrýva všetky potreby Afriky,

 • sú tu elektrárne, ktoré vyrábajú energiu z obnoviteľných zdrojov,

 • vodné elektrárne sú vybudované na rieke Níl, Zambezi, Volta.


http://commons.wikimedia.org/wiki/Nile

Rieka NílDoprava v Afrike

 • je slabo rozvinutá,

 • diaľnice sú kratšie ako v Nemecku,

 • nepriaznivé podnebné podmienky - vysoké teploty, dažde, či suchá kladú veľké nároky na stavbu ciest,

 • železničná doprava je tiež slabo vybudovaná,

 • lodná doprava je využívaná často v husto obývaných oblastiach pri mori, riekach či jazerách.


 

Školstvo, zdravotníctvo, služby

 • sú na nízkej úrovni, v celosvetovom meradla najslabšie,

 • školy na niektorých miestach nie sú dostatočne vybudované,

 • mnoho detí pracuje v remeselnej výrobe, preto nechodia do školy,

 • mnoho Afričanov nevie čítať ani písať,

 • Afrika stále musí bojovať s nedostatočnou hygienou a nákazlivými chorobami,

 • liečba chorých aj prevencia je na veľmi nízkej úrovni.


http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Education_in_Kenya

Školská trieda v KeniCestovný ruch

 • Afrika ponúka množstvo príležitostí na rozvoj cestovného ruchu,

 • na pobreží Stredozemného a Červeného mora môžu turisti navštevovať krásne pláže s kvalitnými službami,

 • v prímorských oblastiach Kene, Tanzánie, Kapverdách či Kanárskych ostrovoch je mnoho príležitostí pre turistov,

 • turistov najviac lákajú africké prírodné rezervácie a safari,

 • najviac navštevovanými krajinami sú Juhoafrická republika, Keňa, Tanzánia, Namíbia, Angola.

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kan%C3%A1rske_ostrovy

Kanárske ostrovyZopakujte si:
1. Čo patrí medzi strategické suroviny Afriky?
2. Kde v Afrike sa nachádzajú najväčšie zásoby ropy a zemného plynu?
3. Ktoré poľnohospodárske produkty Afriky sú najznámejšie?
4. Čo je typické pre africké školstvo a zdravotníctvo?
5. Ktoré nerastné suroviny sa nachádzajú na území Afriky?

Použitá literatúra:
Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2010. s. 12 – 39.
Korec P., Zubrický G.: Krajiny Zeme 2. Vydavateľstvo Q111, Bratislava, 1996. 205 s.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mahogany
http://en.wikipedia.org/wiki/Botswana
http://commons.wikimedia.org/wiki/Nile
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Education_in_Kenya
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kan%C3%A1rske_ostrovy