Afganistan

 

Rozloha: 647 500 km²

Počet obyvateľov: 32, 7 mil.

Hustota zaľudnenia: 51 obyv./ km²

Hlavné mesto: Kábul, 2 994 000 obyv.

Štátne zriadenie: islamská republika

Úradný jazyk: pastčina, darijčina

Najvyšší bod: Nóšak, 7 485 m

Prírodné zdroje: zemný plyn, ropa, uhlie, meď, chróm, mastenec, síra..

Rasové a národnostné zloženie( %): Paštúni 42, Tadžici 27, Azari 9, Uzbeci 9, Ajmakovia

Priemerná dĺžka života: muži 44 rokov, ženy 44 rokov

Mena: afgháni

Nezamestnanosť: 40%

HDP na 1 obyvateľa: 1000 USD

 

Afganistan sa zaraďuje medzi ekonomicky najzaostalejšie krajiny sveta. Dlhoročný feudálny systém sa postupne mení až v posledných dekádach 20. storočia. V roku 1979 došlo k invázii sovietských vojsk, ktoré mali zabezpečiť socialistické smerovanie krajiny. Pokus sa skončil neúspešne a krajina ostala v ruinách. K moci sa dostalo hnutie Taliban, ktoré zaviedlo prísny klerikálny režim. Po roku 2001, po bombovom útoku na Dvojičky v New Yorku, USA so spojencami sa rozhodlo zničiť politický režim. Krajina ekonomicky skolabovala. Obnova základnej infraštruktúry a výrobných odvetí potrvá dlho. Vidiečania sú tradične pastieri. Chovajú dobytok, ovce, kozy, kone, mulice aj ťavy. Vlastniť zvieratá znamená v aridných oblastiach prežiť. Sucho v roku 2000, keď uhynulo 80% zvierat na juhu krajiny spôsobilo hladomor. Na malých plochách sa pestuje obilie, zelenina, ovocie. Základné potraviny sa dovážajú hlavne z Pakistanu. Najdôležitejším bohatstvom krajiny je zemný plyn Jeho exportom získava časť svojich zahraničných príjmov. V horskej oblasti sú zásoby železnej, uránovej rudy a rúd farebných kovov. Využitie ložísk sťažuje nedostačujúca dopravná infraštruktúra. Rozvoj ciest a železníc je minimálny. Afgánske územie je pritom strategické- nim povedú budúce plynovody.