ADOLF HITLER

 Adolf  Hitler bol nemecký politik, diktátor,  zakladateľ a organizátor Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany, bol aj ríšsky kancelár a aj bol aj známy ako vodca.

Narodil sa 2.apríla 1889 , večer o 18:30 v hostinci u Pomorantz, v malej rakúskej dedinke Braunau na Innom blízko hraníc s nemeckým bavorskom. 

Jeho otec Alois bol colným úradníkom. Adolf pochádzal z pomerne dosť chudobnej rodiny. Práca jeho otca bola ne tú dobu niečo úžasné.