NOMI ASTRATTI – ABSTRAKTNÉ MENÁ

Abstraktné podstatné mená tvoríme pomocou koncoviek. Predovšetkým pomocou týchto:

  • -MENTO

 

 

Il cambiamento

Zmena

Il divertimento

Zábava

Il superamento

Prekočenie

Lo svegliamento

Prebudenie


  • -IZIA / -EZZA

 

 

L’avarizia

Lakomosť

La malizia

Zlomyselnosť

La piccolezza

Maličkosť, drobnosť

La larghezza

Šírka

La gentilezza

Vznešenosť, láskavosť, ohľaduplnosť


  • -IONE / -GIONE

 

 

La maledizione

Nešťastie, kliatba

La sensazione

Pocit, vnem

La sanzione

Sankcia, schválenie, potrvdenie

L’occupazione

Zamestnanosť

La provvigione

Odmena, provízia


  • -IA

 

 

La cattiveria

Zloba

La miglioria

Zlepšenie, vylepšenie

La superbia

Pýcha


  • -ANZA / -ENZA

 

 

La distanza

Vzdialenosť

La vicinanza

Blízkosť

La provenienza

Pôvod

L’esistenza

Bytie, existencia

La convenienza

Vhodnosť, výhodnosť, prospech


 

 

NOMI DIFETTIVI – CHYBNÉ PODSTATNÉ MENÁ

 

Chybné podstatné mená sú podstatné mená, ktoré nemajú jednotné alebo množné číslo.

  1. Chybné podstané mená, ktoré majú tvar množného čísla ale označujú jednu vec sa nazývajú pomnožné podstatné mená.

Le forbici

Nožnice

Le stoviglie

Nádobie

Gli occhiali

Okuliare

I pantaloni

Nohavice

Le manette

Putá, želiezka


  1. Naopak, chybné podstané mená, ktoré majú tvar jednotného čísla a označujú väčší počet sa nazývajú hromadné podstatné mená.

La fame

Hlad

La sete

Smäd

Il miele

Med

Il pepe

Korenie

Il coraggio

Odvaha

La superbia

Pýcha

L’amore

Láska

 Zopakujte si:
1. Pomocou akých koncoviek tvoríme abstraktné podstatné mená?
2. Aké sú to chybné podstatné mená.
3. Ako rozdeľujeme chybné podstatné mená?

Použitá literatúra:
Michaela Saccardinová, Giuseppe Betta: Taliančina pre samoukov, 1994