We can buy magazines in the newsagent. (Môžeme kúpiť časopisy v novinovom stánku.)


We can watch films in the cinema. (Môžeme pozerať filmy v kine.)


We can have coffee in the café. (Môžeme si dať kávu v kaviarni.)


We can buy books in the bookshop. (Môžeme si kúpiť knihu v kníhkupectve.)


We can borrow books from the library. (Môžeme si požičať knihy z knižnice.)


We can see dinosaurs in the museum. (Môžeme vidieť dinosaury v múzeu.)


We can wait for the bus at the bus stop. (Môžeme čakať na autobus na zastávke.)


We can buy bread in the supermarket. (Môžeme kúpiť chlieb v supermarkete.)

 Zopakujte si:
Ktoré miesta v meste poznáte?

Čo na týchto miestach môžeme robiť?