A town – mesto


A lot of people live in a town. Some people live in flats and some in houses.

These are the places in the town: (tu sú miesta v meste)

 

Zdroj:Soars, L., J.: New Headway English Course, beginner. Oxford University Press, 2002places in a  town

pleisis in ə taun

miesta v meste

cinema

sinəmə

kino

supermarket

su:pəma:kit

supermarket

bank

bæŋk

banka

clothes shop

kləuðz šop

obchod s oblečením

railway station

rielweil steišn

vlaková stanica

bus station

bas steišn

autobusová stanica

car park

ka:r  pa:k

parkovisko

library

laibrəri

knižnica

bus stop

bas stop

zastávka

church

čз:č

kostol

museum

mju:ziəm

múzeum

police station

pəli:s  steišn

policajná stanica

theatre

θiətər

divadlo

bookshop

bukšop

kníhkupectvo

café

kæfei

kaviareň

restaurant

restront

reštaurácia

post office

pəust ofis

pošta

newsagent

nju:zeidžənt

novinový stánokthings we can do at these places

veci, ktoré môžeme robiť na týchto miestach

supermarket

buy bread, milk, mineral water, ...

post office

pay bills (platiť účty)

buy stamps (kúpiť známky)

send letter, postcard (poslať list, pohľadnicu)

pick up parcel (vyzdvihnúť balík)

restaurant

have dinner (navečerať sa)

have lunch (naobedovať sa)

have a drink (dať si nápoj)

café

have coffee, tea (dať si kávu, čaj)

have cake, ice-cream (dať si koláč, zmrzlinu)

newsagent

buy newspaper, magazines, stamps (kúpiť noviny, časopisy, známky)

railway station

wait for the train (čakať na vlak)

buy tickets (kúpiť lístky)

bookshop

buy books, postcards, calendar (kúpiť knihy, pohľadnice, kalendár)

clothes shop

buy trousers, skirt, shirt, ... (kúpiť nohavice, sukňu, košelu, ...)

bank

open account (otvoriť účet)

cash the checque (preplatiť šek)

take out money (vybrať peniaze)What can we do at these places? (Čo môžeme robiť na týchto miestach?)


We can have lunch in the restaurant. (Môžeme sa naobedovať v reštaurácii.)


We can buy stamps in the post office. (Môžeme kúpiť známky na pošte.)


We can park our car at the car park. (Môžeme zaparkovať auto na parkovisku.)