Vypracovala: Mgr. Zuzana Szocsová

 

 

Do 1.A skupiny periodickej sústavy prvkov patria alkalické kovy :

1. Li – lítium (gr. lithium), protónové číslo Z = 3, elektronegativita X = 0,98, 2. perióda, elektrónová konfigurácia Li: 1s2 2s1, skupenstvo – pevné, strieborná, bielodivá farba.


2. Na – sodík (gr. natrium), protónové číslo Z = 11, elektronegativita X = 0,93, 3. perióda, elektrónová konfigurácia Na: 1s2 2s2 2p6 3s1, skupenstvo - pevné, strieborno biela farba.


3. K – draslík ( gr. kalium), protónové číslo Z = 19, elektronegativita X = 0,82, 4. perióda, elektrónová konfigurácia K: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 , skupenstvo - pevné, strieborno biela farba.


4. Rb – rubídium (gr.rubidium ), protónové číslo Z = 37, elektronegativita
X = 0,82, 5. perióda, elektrónová konfigurácia Rb: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 , skupenstvo - pevné, sivobiela farba.


5. Cs – cézium (gr. cesium ), protónové číslo Z = 55, elektronegativita X = 0,79, 5. perióda, elektrónová konfigurácia Cs: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1, skupenstvo – pevné, strieborno zlatá farba.


6. Fr – francium (gr. francium), protónové číslo Z = 87, elektronegativita X = 0.7, 6.perióda, elektrónová konfigurácia 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1, skupenstvo – pevné, kovová farba.

 

 

Vlastnosti

Všetky alkalické kovy majú vo valenčnej vrstve 1 elektrón, ktorého sa ľahko zbavujú, aby vytvorili stabilnejšiu elektrónovú konfiguráciu. Po odtrhnutí jedného elektrónu z valenčnej vrstvy nadobúdajú elektrónovú konfiguráciu vzácneho plynu. Ionizačná energia potrebná na odtrhnutie valenčného elektrónu je nízka, hodnota elektronegativít alkalických kovov je tiež nízka. Alkalické kovy sa vyznačujú redukčnými vlastnosťami. V zlúčeninách sa vyskytujú s oxidačným číslom +I a tvoria iónové väzby. Výnimku tvorí lítium Li, pretože ten sa viaže kovalentnou väzbou. Alaklické kovy majú hustotu menšiu ako voda, sú to mäkké kovy (dajú sa krájať nožom), s vodou sa prudko zlučujú. Majú nízku teplotu topenia, ktorá klesá so stúpajúcim protónovým číslom. Alkalické kovy charakteristicky sfarbujú plameň. Katióny alkalických kovov sú bezfarebné a vytvárajú bezfarebné zlúčeniny (NaCl)

Li – sfarbuje plameň na karmínovo červeno. Pri horení lítia vzniká z lítia oxid lítny (Li2O)
Na – farbí plameň na žlto, horením vzniká peroxid sodný (Na2O2)
K, Rb, Cs – farbia plameň na ružovo – fialovo.

 

 

Chemické reakcie

Alkalické kovy prudko reagujú s vodou, pričom vzniká príslušný hydroxid a uniká plynný vodík. So stúpajúcim protónovým číslom sa zväčšuje prudkosť reakcie.
Lítium reaguje s vodou pokojne:
Li + H2O → LiOH + H2

LiOH – hydroxid lítny


Sodík sa na vode rýchlo pohybuje a „prská“ - je tu riziko, že sa dostane do oka a spôsobí oslepnutie:
Na + H2O → NaOH + H2

NaOH – hydroxid sodný
Draslík sa zapaľuje:
K + H2O → KOH + H2

KOH – hydroxid draselný

 

Rubídium a cézium reagujú výbušne

 

 

Reakcia na vzduchu

Na vzduchu sa rýchlo oxidujú a pokrývajú vrstvičkou oxidačných produktov. Z toho dôvodu sa uchovávajú v petroleji alebo v benzíne.

2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2
2 NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Alkalické kovy reagujú s vodnými parami a oxidom uhličitým, ktoré sú prítomné v ovzduší. Najprv vzniká príslušný hydroxid, ktorý reaguje s oxidom uhličitým za vzniku uhličitanu.

 

Reakcie s vodíkom

Reakciou s vodíkom vznikajú s alkalických kovov hydridy:

2Na + H2 → 2NaH
NaH – hydrid lítny (redukčné činidlo)

 

 

Reakcie s kyslíkom

S kyslíkom tvoria alkalické kovy peroxidy:
2Na + O2 → Na2O2
Na2O2 - peroxid sodný

 

 

Reakcie s halogénmi

S halogénmi reagujú veľmi rýchlo za vzniku halogenidov, pretože halogény ľahko príjmu 1 elektrón od alkalického kovu a vytvoria tak oktet a alkalický kov tento elektrón ľahko odovzdáva, pretože energia potrebná na jeho odtrhnutie z valenčnej sféry je nízka.

Na +Cl → NaCl
NaCl – chlorid sodný ( kuchynská soľ)

 

 

Výskyt alkalických kovov

V prírode sa vyskytujú len vo forme zlúčenín, v mineráloch alebo horninách.
NaCl – kuchynská soľ, v prírode sa vyskytuje v podobe minerálu, ktorý nazývame halit.
KCl – vyskytuje sa ako minerál, ktorý nazývame silvín.

 

 

Zopakujte si:


1. Uveďte chemickú reakciu alaklického kovu s vodíkom, pomenujte produkt.


Reakciou s vodíkom vznikajú s alkalických kovov hydridy:
2Na + H2 → 2NaH
NaH – hydrid lítny (redukčné činidlo)

 

2. Uveďte elektrónovú konfiguráciu draslíka.


Elektrónová konfigurácia K: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

 

3. Doplňte chemickú reackciu, pomenujte produkt Na +Cl →.
Na +Cl → NaCl
NaCl – chlorid sodný (kuchynská soľ)

 

 

 

Použitá literatúra: Chémia pre 1. ročník gymnáziií, Kolektív autorov, SNP, 2003
http://www.wikipedia.sk/
www.referaty.atlas.sk/prakticke_pomocky/chemia/19515/