Sopečná činnosť je proces,ktorý súvisí s prenikaním magmy na zemský povrch v podobe lávy.Sopka alebo vulkán je geomorfologický útvar vytvorený magmou vystupujúcou na zemský povrch prípadne pod vodu alebo ľadom. Na Zemi sa sopky vyskytujú pozdĺž hraníc tektonických platní a v takzvaných horúcich škvrnách.Sopka ktorá po určitom čase vybuchuje sa nazýva činná sopka.Poznáme asi 760 činných sopiek,ktoré môžu kedykoľvek obnoviť svoju činnosť.(Etna,Kľučevajska, Popocatepetl...)

Nečinná alebo vyhasnutá sopka je veľmi stará sopka,ktorá nebola v činnosti nebola niekoľko miliónov rokov.